gora_kupena.jpg

РИОСВ – Пазарджик изиска от кметовете на общините Батак, Ракитово, Брацигово и Пещера, на чиято територия са резерватите – „Купена”, „Мантарица”, „Дупката” и „Беглика” да организират доброволни формирования за гасене на пожари, както и да предприемат мерки за предотвратяване на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви. Във връзка с началото на противопожарния сезон служителите на паркова охрана на РИОСВ провериха противопожарното оборудване. За предотвратяването на пожари инспекцията организира специализирано наблюдение в резерватите.


Доброволните формирования на територията на областта са в непълен състав. Към септември 2020 г. по данни на тогавашния директор на Пожарната в Пазарджик комисар Ангел Дудов в пълен състав е единствено формированието към Община Велинград. На база стандартите за численост във формированията следва да има 250 доброволци, а към края на 2020 г. има регистрирани 143-ма доброволци в 11 общини.

Периодът от 1 април до 31 октомври 2021 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати) със заповед на министъра на околната среда и водите, която цели предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. На нарушителите й ще се налагат глоби - от 500 до 5000 лв. на физическите лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.
Loading...