vd_edelvais1.jpg

На пресконференция  бе представен проект „Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в град Велинград, община Велинград”, по който ще бъде изградена геотермална термопомпена инсталация за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване в ДГ „Еделвайс”. Общата стойност на проекта е 471 280 лв, като 85% се осигуряват, съгласно правилата на: финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност” по процедура BGENERGI -1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост”.

Ръководителят на проекта Светла Томова разясни, че не става дума за ползване на минерална вода, а за температурата на земята, която ще се акумулира в специални капсули с течност, поставени в 15 сондажа на 100 метра дълбочина. След това чрез топлообмен температурата ще се предава на изградената в детската градина система, в която ще циркулира обикновена вода.


Проектът е съгласуван с Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив, след представянето на два доклада – хидроложки и геоложки. Строително-монтажните дейности ще се извършват предимно в почивните дни, за да не се пречи на образователния процес на децата.


Директорът на детската градина Величка Манева сподели, че с реализирането на проекта ще се увеличи енергийната ефективност на сградата, значително ще се намалят разходите за отопление и най-важното – това отопление е по-здравословно за децата и щади околната среда.


vd_edelvais2.jpg


Loading...