rzi2021a.jpg

Регионална здравна инспекция–Пазарджик и Националният център по обществено здраве и анализи сътрудничат за пети път на Световната здравна организация за рутинно събиране на данни за растежа и развитието на децата от начални училища в България в рамките на «Европейска инициатива за наблюдаване растежа в детска възраст».

Инициативата стартира в началото на месец април и представлява проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас. Изследването се провежда и в други европейски страни и ще продължи до края на месец май 2023 г.

То се осъществява от специално обучени екипи на 28-те Регионални здравни инспекции. В националната репрезентативна извадка са включени деца от първи клас, навършили 7 години, но не навършили 8 години, от определени на случаен принцип 199 училища в цялата страна.

В област Пазарджик ще бъдат обхванати деца от училищата НУ „Отец Паисий” –

гр. Пазарджик, I ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пазарджик, ОУ „Л. Каравелов” – гр. Пазарджик, ОУ „К. Честеменски” – с. Динката, ОУ „Г. Бенковски” – гр. Велинград, ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Пещера, ОУ „Хр. Ботев” – гр. Ракитово.

Инспектори от РЗИ Пазарджик ще извършват антропометрични измервания на децата /ръст, тегло, обиколка на талия и ханш/ и анкетно проучване, учебните заведения предоставят информация за училищната среда.

Данните от проучването ще осигурят информация за тенденциите в храненето и антропометричния статус при 7-годишните ученици, ще дадат възможност да се сравнят получените резултати с тези от други европейски страни и ще бъдат база за формирането на европейски политики за здравословно хранене на децата.

 

 
Loading...