det_ploshtadka2022.jpg

 

Местни администрации и учебни заведения ще изграждат спортни площадки и кътове за отдих

  

Дванадесет проекта на територията на област Пазарджик ще получат финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на конкурса „Обичам природата и аз участвам“. Проектите са на общини, кметства, училища и детски градини, съобщиха от РИОСВ-Пазарджик.

Средства в размер до 15 000 лева тази година ще получат четири проектни предложения на общините Ракитово, Белово, Септември и на кметство Добровница, община Пазарджик.

Финансиране до 7500 лв. ще получат проектите на четири училища от региона - ОУ„Петко Рачов Славейков” и Професионалната гимназия по хранително- вкусови технологии в гр. Пещера,  СУ “Професор Марин Дринов“ в гр. Панагюрище и СУ“Христо Смирненски“ в с. Света Петка, община Велинград.

Четири са одобрените проектни предложения на детски градини. За тях финансиране от ПУДООС в размер до 7500 лева ще получат детските градини: „Веселка” в с. Ивайло, община Пазарджик, “Слънчице“ във  Велинград, детската градина в с. Лесичово и „Слънце“ в с. Исперихово, община Брацигово.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с изграждане на спортни съоръжения, детски площадки и кътове за отдих в жилищни райони, с обновяване на парково пространство и формиране на екологична култура. Проектите на училищата и детските градини са за създаване на условия за спорт и игри на открито, облагородяване на дворни пространства и въвеждане на интерактивни технологии и методи в обучението по човек и природа и биология и здравно образование.

 
Loading...