ekopak_kontein_vg2023.jpg

Община Велинград подписа договор за „Изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки„ с „Екопак България”. Договорът беше подписан на 11 април със срок от 5 години.

От днес служители на администрацията и служители на фирмата изпълнител започнаха поставянето на нови 153 броя контейнери за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположени на 51 точки на територията на града. Контейнерите са тип "иглу" в познатите три цвята: - сини– за събиране на хартиени и картонени опаковки;  жълти– за пластмасови и метални опаковки и  зелени– за стъклени опаковки.

От Община Велинград отправят апел за отговорно отношение към разделното събиране на рецеклируемия отпадък.
Loading...