rab_zaplata2020a800.jpg

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2020 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 58.4 хиляди.


Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. за област Пазарджик е 1 188 лв., за ноември - 1 128 лв., и за декември - 1 156 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2020 г. област Пазарджик е на 12-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 959 лв., Враца - 1 360 лв. и София - 1 330 лв.
Loading...