zala_zona_otkr6.jpg

Областна дирекция на МВР Пазарджик и Регионално управление на образованието – Пазарджик организират състезание под мотото „Спорт за всички“.

То ще бъде открито на 11 май 2023 година от 14:30 часа в Спортна зала „Иван Симеонов“ в „Зона на здравето“ Пазарджик. Инициативата се реализира по проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“, Дейност 5.2. „Организиране и провеждане на съвместни местни форуми с деца и техните родители за преодоляване на антиромските стереотипи и дискриминация“, финансиран по Програма „Вътрешни работи на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 година“ с бенефициент Главна дирекция „Национална полиция“- МВР.

В състезанието ще участват 60 ученици от четвърти клас – 30 момчета и 30 момичета, обособени в 3 отбора от седем училища – НУ „Георги Сава Раковски“ гр. Пазарджик, СУ „Димитър Гачев“ гр. Пазарджик, ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ гр. Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ с. Сарая, ОУ „Георги Бенковски“ с. Хаджиево, НУ „Кирил и Методий“ с. Черногорово и ОУ „Васил Априлов“ с. Синитово.

Мероприятието ще се реализира със съдействието на Община Пазарджик и Спортно училище гр. Пазарджик.

 

 

 
Loading...