st_kenderov1.jpg

С обществената си дейност Стоян Кендеров има значителен принос за възхода на културните институти и музикалните състави в град Пазарджик през XX век. Кендеров е един от създателите на Мандолинния оркестър „Маестро Г. Атанасов“, Драматично-музикалния театър, Оперетния театър „Маестро Г. Атанасов“ и Симфоничния оркестър. Автор е на книгата „Страници за музикалния живот в град Пазарджик“.

 

St Kenderov11Стоян Кендеров е роден на 7 май 1908 г. в Пазарджик. Той е петото дете на Бинка и Петър Кендерови. Най-големият му брат Георги Кендеров е адвокат, обществен и държавен деец, кмет на Пазарджик 1934-1938 г. и народен представител преди 9 септ. 1944 г., обявил се в защита на българските евреи. През 1938 г. Стоян Кендеров се жени за Елена Стоянова Клисурска – Кендерова. От брака им се раждат трима сина: Милчо, Петър и Чавдар. Средният от тримата синове е академик Петър Кендеров – изтъкнат  учен с международна известност и с изключителен принос за израстването и утвърждаването на българската математическа школа на световно ниво. През 2004 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Пазарджик“.

    

Стоян Кендеров завършва основното си образование в родния град, в Първа прогимназия. От 1923 до 1928 г. учи в Смесената гимназия в Пазарджик, след което завършва юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1932 г. От 1933 до 1936 г. е последователно съдебен кандидат и стажант-адвокат при Пазарджишката адвокатска колегия. През 1936 г. Пазарджишкият адвокатски съвет вписва Стоян Кендеров в списъка на адвокатската колегия. Професионалният път на Стоян Кендеров преминава като адвокат (1936-1952 г.), юрист-консулт в Градски народен съвет (ГНС) – Пазарджик (1953-1959) и главен арбитър на Държавния арбитраж при Окръжен народен съвет (ОНС) – Пазарджик (1959-1970). На 4 ян. 1971 г. се пенсионира.

 

Под влияние на брат си Димитър, който е съосновател на музикалния кръжок (по-късно дружество) „Маестро Г. Атанасов“, Стоян Кендеров става негов член след създаването му през 1920 г. Свири на виолончело, контрабас, мандолина, мандола и фагот. През 1925 г. участва в първия цигулков оркестър при Смесена гимназия – Пазарджик, с диригент Коста Георгиев.

 St Kenderov2

 

Участва непрекъснато като оркестрант в състава на музикално дружество „Маестро Г. Атанасов“ и Мандолинния оркестър „Маестро Г. Атанасов“. В дружеството е заемал следните длъжности: помощник домакин, секретар, член на Управителния съвет, заместник-председател и председател на вече ансамбъл „Маестро Г. Атанасов“. През 1943 г. активно съдейства за обединяването на двете музикални дружества „Маестро Г. Атанасов“ и „Родопска песен“ в музикално дружество „Обединени музикални дружества Маестро Г. Атанасов“ – Пазарджик. Избран е за член на Настоятелството и е един от авторите на устава на обединеното дружество.

 

От 1945 г. до 1952 г. Стоян Кендеров е председател на Настоятелството при Читалище „Виделина“ – Пазарджик. По негова инициатива се създава първата художествена галерия в града на името на Станислав Доспевски с картини, притежание на читалището, съдейства за одържавяването на читалищния театър, музей, библиотека и за превръщането на дарената къща на Станислав Доспевски в музей.

 

Стоян Кендеров, заедно със Стоян Найденов и Божко Шойков са инициаторите за сливане дейността на Градския представителен ансамбъл „М. Г. Атанасов“ с Градския театър и за създаване през 1959 г. на Драматично-музикален театър. Една от големите заслуги на Стоян Кендеров е, че заедно с Георги Методиев, зам-директор на театъра, успяват да съхранят съществуването на самодейната оперета в града след отделянето й от Драматично-музикалния театър през 1963 г. С много усилия съумяват да настанят на работа солисти, музиканти и хористи, засегнати от закриването на оперетния състав. От създаването на Оперетен театър „Маестро Г. Атанасов“ до смъртта си Стоян Кендеров е член на Художествения съвет на оперетата.

 St Kenderov3

Стоян Кендеров е носител на множество награди за активна и дългогодишна обществена дейност, между които е орден „Кирил и Методий“ II степен за принос в развитието на музикалното дружество „Маестро Георги Атанасов“ – Пазарджик. Умира на 25 януари 1992 г.

 

Архивните документи за личния фонд на Стоян Кендеров предадени за съхранение в  Държавен архив - Пазарджик са систематизирани в 3 инвентарни описа и 239 архивни единици за периода 1908-1995 г.

 

Ивайло Арбалиев

Държавен архив – Пазарджик
Loading...