obs20220324.jpg

С 35 гласа "ЗА" и без нито един "Против" или "Въздържал се" на днешното си заседание местният парламент даде съгласие Община Пазарджик да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027.


Програмата цели безвъзмездна подмяна на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление - термопомпи („Вода – въздух“ или „Вода – вода“), климатици клас А++ със SCOP по – висок 3,5 (термопомпи „Въздух – въздух“), котли и камини на пелети или дървен чипс (вкл. радиатори).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, определен за Общината, е 49 079 909,93 лв. Зам.-кметът Петър Петров поясни по време на обсъждането, че ще могат да се включат между 4 и 6 хил. домакинства, като право на кандидатстване имат всички жители на общината, ползващи уреди на твърдо гориво, а програмата ще има доста дълъг период на действие, от порядъка на 2-3 години, за да има време да се реализират проектите по изграждането на по-сложните системи. Той съобщи, че вече има заявен интерес към програмата.
Гражданите могат да получат информация на сайта на Общината или в Центъра за информация на общинската администрация.

Крайният срок за подаване на проектното предложение от Общината е 21.10.2023 г., като в този срок трябва да бъдат изпълнени дейностите за неговата подготовка. Те ще бъдат финансирани от общинския бюджет, за което съветниците също дадоха съгласие, след което ще бъдат възстановени от Програмата.

 

 

 

 




Loading...