pgmet_serifikati23_1.jpg

ПГМЕТ- град Пазарджик е училищна CISCO мрежова академия.


След успешно положен финален изпит 11 ученици от 9в клас и 3–ма ученици от 10 в клас, специалност Системно програмиране получиха международно признати сертификати.

Те се обучаваха в курса IT Essentials: PC Hardware and Software в учебните кабинети и работилници на ПГМЕТ.

С много упоритост и труд учениците усвоиха знания и умения за хардуера, инсталиране на компоненти, периферни устройства, операционни системи.

Обучението се осъществяваше от сертифицираните преподаватели инж. Фанка Русева и Петър Хаджимитев.

Директорът на училището инж. Мариана Китина поздрави учениците и връчи сертификатите.


pgmet_serifikati23_2.jpg


Loading...