maria_sutich.jpg

 ДА ЗНАЕМ, ДА ПОМНИМ И ДА ПОЧИТАМЕ

В днешния ден, 27 април, в рубриката ДА ЗНАЕМ, ДА ПОМНИМ И ДА ПОЧИТАМЕ Ви предлагаме публикация на историка Пенка Николова, посветена на Мария Сутич, която на този ден, преди 145 години, през 1876 г. се присъединява към Хвърковата чета.

„...Днес  на 27 априлий, с нашата чета се присъединява

и госпожата на Ивана Шутича,

Мария Ангелова, родом наша българка,

на която името ще остане записано в историята.”

                                                                                     Георги Бенковски

 

Единствената жена в четата на Бенковски

 

В запазените семейни регистри на Община Пловдив, в смъртен акт №1850 от 1932 г., е записано: „Нона Димитрова Овчарова, по баща неизвестна, жителка на Пловдив, родена в Татар Пазарджик, на възраст 75 години, по занятие пенсионерка, по народност българка и вероизповедание източно православна, е умрела от ангина в жилището си на ул. „Митрополит Панарет” № 47, на 14 декември 1932 г. Умрелата е била омъжена за Димитър Овчаров – умрел. До смъртта си тя е прекарала в брачен живот 29 години”[1].

Едва ли от цитираните данни в този документ читателят би се досетил, че става дума за единствената жена участничка в легендарната чета на Георги Бенковски през бунтовната 1876 г. За да отдадем заслуженото на тази скромна млада жена, загърбила уюта на семейното огнище и понесла лишенията на четническия живот, е настоящото кратко изложение. Издирените архивни документи ще ни позволят да представим нейната личност не толкова обичайно патетично, а от позицията на делничните факти в последвалите няколко десетилетия след Освобождението в 1878 г.

Да уточним какво е известно за нейното име, рождена дата, семейство. Мария  Ангелова с презиме и фамилия по първи съпруг - Иванова Сутич (Шутич) и презиме и фамилия по втори съпруг - Димитрова Овчарова е родена в гр. Татар Пазарджик. Назовавали са я освен с рожденото ѝ име Мария, още и Йонка, Ньонка, Нонка, Нона. Самата тя се подписва като Нонка Сутичова[2]. Родена е в семейството на абаджията Ангел хаджи Петков и съпругата му Елена. Семейството е живеело в махалата Вароша, в близост до църквата „Св. Богородица”. Мария се учи в местното училище, където неин учител е Илия Икономов от Казанлък, завършил учението си в Русия. За рождената дата на Мария в информацията в направените досега публикации има несъответствия. Какво съобщават документите? В семейните регистри на Община Пловдив от 1926 г., в том 35 на стр.13775 е записано, че Нонка Димитрова Овчарова (Мария): „...е родена на 25.05.1859 г. в гр. Татар Пазарджик[3]. В посочения по-горе в изложението смъртен акт №1850, издаден на 14 декември 1932 г., е записано, че тя е родена в Татар Пазарджик и е „на възраст 75 години[4], което определя за нейна рождена година 1857. В своите „Записки по българските въстания” Захари Стоянов, определяйки възрастта на Мария, пише: „...млада жена на 17-18 години, родом от Т. Пазарджик”[5]. Тази информация отнася рождената година на Мария към 1859 или 1858. Съпоставени, посочените документи определят 25.05.1859 г. като сравнително достоверна, тъй като тя се основава на документи с по-ранна дата, а и Захари Стоянов до известна степен я потвърждава.

Като девойка Мария е взета от семейството на Георги Консулов от Пазарджик и е отведена в Белово за помощничка в домакинството. Братята Георги и Стефан Консулови са видни пазарджишки търговци и предприемачи, след Освобождението в 1878 г. Стефан Консулов е и кмет на Пазарджик. През 1876 г. Консулови са предприемачи по строежа на Баронхиршовата железница в Белово. В селището е създадена цяла колония от работници по железницата с различни националности, дошли от съседни балкански страни. Сред тях е и Иван Сутич (Шутич) от Дубровник (Хърватско), за когото Мария се омъжва и двамата устройват домакинството си в Белово.

Когато през април 1876 г. в обиколките си из селата Хвърковатата конна чета водена от Г. Бенковски посещава и Белово, Иван Сутич решава да тръгне с четата. С него тръгва и Мария. Известни са възторжените думи на Бенковски, записани и предадени от летописеца Захари Стоянов: „...Запиши че, днес на 27 априлий, с нашата чета се присъединява и госпожата на Ивана Шутича, Мария Ангелова, родом наша българка, на която името ще остане записано в историята.” Мария е единствената жена, която се включва в състава на четата. Ето как трогателно я описва Захари Стоянов в моментите, когато споделя участта на четниците в Тетевенския балкан: „...Героинята ни, госпожа Йонка, на която досега съвсем не се слушаше гласът и на която бялото лице в разстояние на два деня бе заприличало на мъртвешко, като всяка къщовница жена, била си отделила настрани в дисагите още на Петрич две-три пити хляб и до половин ока сирене за черни дни, без да я знае някой, разбира се. Но сега, когато подир малко щяхме да имаме вече топъл и пресен хляб и крехка агнешка плешка, тя намерила за излишно да носи сухите кори, които и раздаде по малко на момчетата с малката си ръчичка, като нафора. Друга по-голяма добрина на госпожа Йонка й не трябва на тоя свят…“.

При едно сражение в близост до с. Липян, Тетевенско, Мария е заловена с част от четниците. Заедно с мъжа си, тя е откарана в София и прекарва три месеца в мрачните килии на Черната джамия. Арестуваните са подложени на изпитания, подигравки и безброй унижения. Мария устоява и на опитите да я потурчат. И само благодарение на застъпничеството на чуждите консули и най-вече на австро-унгарското поданство на мъжа ѝ Мария и Иван са освободени. Наскоро след Освобождението (1878) мъжът ѝ умира и Мария се преселва да живее в Пловдив[6].

Останала без средства за живеене, в 1898 г. Мария подава молба до Народното събрание да ѝ бъде отпусната поборническа пенсия. В молбата си тя пише: ”...допреди смъртта на съпруга ми нам никога не минаваше и през ум да искаме възнаграждение..., обаче  след това, като останахме в крайно бедно положение, заставена съм да прибегна до това средство...[7]. Към заявлението, заведено под №7865/12.ХІ.1898 г. и адресирано до Министерството на финансите, Пенсионен отдел, са прикрепени писмените свидетелства на Кръстьо Некланович, далматинец, участник в четата, живеещ в Пловдив, на Павел Шопов, Павел Койчев, Нено Делибатов, Станчо Станчов, от Панагюрище[8]. Изложените в свидетелствата факти недвусмислено документират участието на Сутич в четата. В продължение на близо пет години преписката се бави между институциите и на 21 януари 1903 г. тя изпраща ново заявление до Народното събрание. С подписа на Председателя на събранието Драган Цанков, преписката е върната обратно с решение: „...да се прати прошението на Министерството на финансите и то, ако намери за нужно, да внесе предложение...”[9]. Комисията при Министерство на финансите оставя документите „без последствие”, като се обосновава, че въстанието от 1876 г. е всенародно и не могат да се „отграничат” участвалите като поборници и се аргументира, че решението ѝ е ”…резонно и основателно..., щото Пенсионното отделение намира за опасно и нецелесъобразно, да внесе каквото и да е предложение за удовлетворяване на молбата на просителката, от страх да не създаде прецедент, на който последиците не могат да се предвидят и може да бъдат твърде вредни и за съкровището, и за моралната страна по идеята за националните пенсии и възнаграждения... При това, възвръща ѝ се молбата на просителката заедно с приложенията...”. Датата на документа е 24 януари 1903 г.[10] Цитатът е достатъчно красноречив, за да е необходимо да бъде допълнително коментиран.

Когато през 20-те години на ХХ век депутат става журналистът Христо Пунев, той подема усилена дейност за промяна на закона за поборниците. Едав тогава, след промяната на закона за поборниците, ѝ е отпусната малка поборническа пенсия, твърде недостатъчна за достоен живот. Дъщерята на Христо Пунев, тогава точно на нейните години от 1876 г., обичала да я посещава и по-късно разказва с възхищение за тази „дребничка, с младеещо лице жена, с открито бяло чело и стегната на кокче коса.“[11] Обличала се скромно в тъмни дрехи, с неизменния часовник на дълга верижка, а тръгнела ли на разходка носела чадърче и дантелени ръкавици.[12] През последните години от живота си Мария се радва на почитта на пловдивските ученици, на които разказва с преклонение за войводата Бенковски.

През 1907 г. Мария се омъжва за наскоро овдовелия Димитър Овчаров, който е бил началник на пощата в кв. „Кършияка” в Пловдив. Тя няма родени свои деца. Осиновява двете по-малки деца на втория си съпруг: Борис Димитров Овчаров (роден на 17 март 1898 г.) и Мара Димитрова Овчарова (родена на 26 август 1906 г.) Борис завършва право и работи в Търговската камара в Пловдив. Със съпругата си Павлина (Паунка) имат дъщеря Недялка Борисова Овчарова (р. 1940 г.), лекар по професия, доцент. Тя не се омъжва. Мара Овчарова завършва Селскостопанското училище в Пловдив. През 1940 г. се омъжва за дългогодишния учител Петко Георгиев Събев (1904-1988) от Копривщица. Имат една дъщеря Таня Петкова (р. 1941 г.)[13].

През 1995 г. във фонда на музейната сбирка „Атанас Хрисчев“ (днес Исторически музей) в Белово, постъпва интересна живописна творба „Портрет на Мария Сутич“, дар от художника Петьо Бабачев. През 1975 г. в памет на Мария Сутич Община Белово възлага на художника Тодор Първанов да изработи неин бюст-паметник. На следващата година бюстът е завършен и монтиран в градската алея върху гранитен правоъгълен постамент с изписан текст:

Мария Сутич 1876

Единствената жена - воин в четата на Бенковски“.

През 2007 г. по инициатива на Регионален исторически музей – Пазарджик неин бюст - паметник, изработен от скулптора Спас Киричев, е поставен в алеята на възрожденците в родния ѝ град Пазарджик.

Публикувано в: Николова, П. Април 1876. Пазарджишка летопис. Пазарджик, 2016, 32-38. Издание на Регионален исторически музей – Пазарджик.

[1]. Смъртен акт №1850/14.12.1932 г., Община Пловдив, служба ЕСГРАОН

[2]. НБКМ-БИА, П.д. 867 б.п., л.3

[3]. Семейни регистри от 1926 г.,т.35 / с.13775. Община Пловдив, служба  ЕСГРАОН.

[4]. Смъртен акт 1850/14.12.1932 г.

[5]. Стоянов З.,Записки по българските въстания. С., 1981, 342.

[6]. НБКМ - БИА, П.д.867, л.2-3-4.

[7]. Пак там л.2.

[8]. Пак там, л.13.

[9]. Пак там, л.13-14.

[10]. Пак там, л.13-14.

[11]. в. Сега, 18.02.2012 г.

[12]. Пак там.

[13]. Последните сведения дължа на Таня Петкова Събева-Кирезиева от гр. Пловдив, ул. Равнища” №11, записани и любезно предоставени ми от г-жа Бистра Риндова. Сърдечно им благодаря!

 

Пенка Николова, историк

 СНИМКА: Мария Сутич. Оригиналът на фотографията се съхранява в Научния архив на Института за исторически изследвания към БАН. Публ. в сп. „Наука“, том ХХХІ, кн. 1/2021, 57.
Loading...