vg_ob2022a.jpg

Община Велинград обяви за утре, 11 август 2023 г., провеждането на пресконференция на тема: „Против инвестиционно намерение за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център”.

В пресконференцията ще вземат участие  д-р Костадин Коев-кмет на община Велинград, Неби Бозов- кмет на община Сърница и Георги Холянов-кмет на община Ракитово.

Припомняме, че миналия месец в деловодството на община Велинград беше входирано инвестиционно намерение от „Ресурс – 1“ АД за „Добив и преработване на волфрамсадържащи руди от находище Грънчарица“.

Кметовете на трите общини са убедени, че осъществяването на инвестиционното намерение означава да бъде ликвидиран поминъкът на хората в трите общини, да бъде предизвикана екологична криза със замърсяване на питейната вода и не на последно място – унищожаване на туризма в региона.

 

 
Loading...