su_sv_kl_ohridski__pra_2023.jpg

Два проекта на Община Пещера за модернизация на образователната среда с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост са одобрени. Първият е за основен ремонт на сградата на СУ „Св. Кл. Охридски“, а вторият -  на Обединено училище „Любен Каравелов“.

Двата проекта „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда“ в училищните сгради по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост са на обща стойност 6 959 596,86 лв.

 В училищата  ще се извърши реконструкция на сградите, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, подмяна на дограма, нови ВиК, ел. и отоплителни инсталации, санитарни възли, въвеждане на алтернативни източници на енергия и изграждане на STEM центрове. Това съобщи кметът на Пещера Йордан Младенов.

 В двете пещерски учебни заведения  предстои да бъде направена отоплителна и охладителна инсталация с автоматична система за управление. Предвидено е обновяване на дворните пространства. Задължително ще е и подобряването на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в съответната сграда.
Loading...