stroej_vd.jpg

През второто тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 66 жилищни сгради със 183 жилища в тях и с 22 830 кв. м разгъната застроена площ и на 69 други сгради с 19 836 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 29.4%, жилищата в тях - със 137.7%, както и разгънатата им застроена площ - със 102.6%. Започнатите други сгради със 155.6% са повече, докато тяхната РЗП с 6.4% е по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 61.0%, жилищата в тях - с 40.8%, общата им застроена площ - с 47.9%. Започнал е строежът на 27.8% повече други видове сгради, но с 35.0% по-малка РЗП. Това сочат официалните данни на Териториално статистическо бюро – Юг – отдел „Статистически изследвания“ – Пазарджик.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради; Пловдив - 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради; Варна - 164 жилищни и 34 други сгради; София - 156 жилищни и 41 други сгради; Бургас - 136 жилищни и 26 други сгради.

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 217 жилища в тях и 26 548 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 19 034 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.1%, броят на жилищата в тях - със 106.7%, както и общата им застроена площ - със 70.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 71.1% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 28.2% по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 18.7%, броят на жилищата в тях - с 30.7%, както и разгънатата им застроена площ - с 20.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1.6% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 47.7% по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 327, София - 283, Пловдив - 265, Варна - 197, и Бургас - 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 631, Варна - 2 005, Пловдив - 1 633, Бургас - 632, и Кърджали - 504.

 

 

 

 
Loading...