strel4a_gabrovo1.jpg

Изложбата „Първият кабинет по физика. Приносът на Иван Гюзелев за експерименталното образование“ е от 24 цветни табла и проследява появата на физиката като учебен предмет през 20-те г. на XIX в. и българския принос в създаването на учебници и помагала по физика в периода от Възраждането до 40-те г. на XX в.

Показан е екземпляр на първия български учебник по физика „Извод от физиката” – 1849 г, съставен от Найден Геров. С него авторът въвежда френската метрична система и създава първите физични понятия. Новаторското дело на Геров е продължено от Йоаким Груев, който превежда немски и френски учебници.

Идеята за въвеждането на експерименталното обучение по физика и създаването на училищен кабинет принадлежи на трима млади, високообразовани габровски учители – Иван Гюзелев, Райчо Каролев и Петър Генчев. Завърнали се от чужбина, те реформират училището и съставят нови програми. По инициатива на Гюзелев се събират средства за оборудване на кабинета по физика. Уредите и апаратите са закупени от Прага и Виена.

Изложбата акцентира върху ролята на Иван Гюзелев – учител в Главното мъжко училище в Габрово и създател на първия кабинет по физика в страната през 1872 г. Горещ привърженик на експеримента, той въвежда модерен метод в преподаването и включва учениците в представянето на физични опити и демонстрации. Представено е ,,Ръководство към физиката” (I-во издание – 1874 г. и II-ро издание – 1895 г.) от Иван Гюзелев. Учебникът въвежда първите закони и формули на езика на математиката и е определен като най-систематизиран и добър за времето си. Учителят е голям привърженик на експериментите и смята, че учениците най-добре могат да разберат явленията в заобикалящия ги свят, като ги наблюдават и участват във физичните опити.

Експерименталното обучение по физика намира своя неформален израз – държавата решава във всички училища да се устроят метеорологични станции. В двора на Априловската гимназия е построена станция, която заработва през 1887 г. Тя е снабдена с разнообразни уреди като термометър, барометър, анемометър и др.

Посетителите могат да видят уреди и апарати от физичния кабинет и метеорологичната станция, както и късометражния филм - „Експериментът 1872 г.”. Той включва опити и демонстрации с уреди от колекцията „Училищни уреди и апарати”. Експериментите се извършват от Теодосий Теодосиев.

Изложбата ще гостува на музея в Стрелча до 16 ноември 2023 г.

 
Loading...