tatiana_boyad2.jpg

 Тодор Попов подписа Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на производителите на декоративни растения

 

Меморандум за сътрудничество между Община Пазарджик и Асоциацията на производителите на декоративни растения в България подписаха кметът Тодор Попов и председателят на Асоциацията ланд.арх. Татяна Бояджиева. Целта е предприемане на по-нататъшни действия за изграждане на по-здравословна и зелена градска среда.

„По този начин Пазарджик се присъединява към проекта „Зелените градове за устойчива Европа“. Пазарджик е хубав и зелен град. На територията на града има големи зелени територии, паркове и градини, а и нашата политика през годините е била на мястото на загиналите дървета да засаждаме нови. За да бъдем адекватни на времето, в което живеем, ние трябва да поддържаме този баланс, който природата е създала между човека и заобикалящата го среда“. Това заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов и допълни, че заедно с Асоциацията Община Пазарджик ще кандидатства по европейска програма за градските територии, които трябва да отговарят на новите стандарти за зелени територии с по-ниски нива на шум и прахови частици. „Таванът на този проект за финансиране е 5 милиона лева и ние с нашите партньори ще направим всичко възможно да го реализираме, с което да подобрим още повече флората в нашия град и ще имаме територии, с които Пазарджик заслужено ще се гордее, но преди всичко това ще е полезно за всички нас. Като отговорни хора, ние трябва да даваме личен пример и да приобщаваме други хора. Мисля, че с Градината на света ние даваме такъв пример, освен посланието за мир, което отправяме“. Това каза още кметът Тодор Попов преди да постави подписа си под меморандума.

Споразумението изразява готовността на двете страни да работят заедно, обединявайки се около общата си визия за по-здравословното бъдеще на градските райони. Предвиждат се и съвместни инициативи за повишаване на осведомеността на гражданите за ползите от зеленината в градовете, както и кампании за засаждане и залесяване, изграждане на повече зелени площи, включително зелени покриви, зелени стени, зелени дворове в детски градини, училища и здравни заведения, създаване на благоприятни условия за активно включване на обществеността в кампании за засаждане на растения в градска среда.


tatiana_boyad.jpg


Loading...