sedmiza_pozarna2.jpg

В периода от 11-ти до 17-ти септември 2023 г. традиционно се проведе „Седмицата на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Mероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност”  бяха насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Извършената дейност от РДПБЗН – Пазарджик по време на „Седмицата на пожарната безопасност” бе разнородна и интересна:

 

- Проведоха се планираните инструктивни съвещания на РУО-Пазарджик съвместно с органите за „ПБЗН” и директорите на образователни институции - учебни заведения и детски градини от област Пазарджик. На тях бе разяснено огромното значение на обучението в ранна детска възраст при подрастващите деца и ученици с цел придобиване на умения и правилни навици за действие в ситуации на пожар и бедствие.

- Проведоха се демонстративни учения пред обществото за гасене на характерни пожари и извършване на спасителни действия от всички РСПБЗН в областта, като в ученията взеха участие и доброволните формирования на общините.

- Бяха отслужени църковни служби за здраве на всички действащи служители на РДПБЗН - Пазарджик и на техните семейства, както и за официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения служители.

- Организирани бяха изложби на детски рисунки с тематика в областта на ПБЗН, на музейни експонати, предмети, документи, въоръжение и др., свързани с историята и развитието на пожарното дело в областта.

- На 15.09.2023 г. на тържествена церемония директора на РДПБЗН – Пазарджик връчи грамоти по случай професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Наградени служители от РДПБЗН – Пазарджик:

  • За проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати с „Обявяване на благодарност“ от Директора на ГДПБЗН – 2 служители;
  • За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи с „Писмена похвала“ от Директора на ГДПБЗН – 8 служители;

 


sedmiza_pozarna1.jpg
sedmiza_pozarna3.jpg


Loading...