obl_kaitazova1_28.jpg

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова връчи заповедите на назначените временно изпълняващи длъжността кмет на 15 населени места от област Пазарджик, които ще изпълняват тези функции от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет. В законоустановения срок съгласно чл.42, ал.8 от ЗМСМА /7-дневен срок преди края на мандата-20.10.2023г./ 

Общински съвет Панагюрище не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Панагюрище и кметства – с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Поибрене.

Общински съвет Белово не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Белово и кметства – с. Аканджиево, с. Дъбравите, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Мененкьово, с. Малко Белово, с. Сестримо.

Общински съвет Пазарджик не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Црънча.

В изпълнение на чл.42, ал.10 от ЗМСМА, временно изпълняващ длъжността кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се назначава от областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в срока по ал.8.

Вярвам, че всеки един от вас осъзнава голямата отговорност, която поемате като еднолични органи на изпълнителната власт. Имате нашата пълна подкрепа и доверие, за да се справите успешно. От вас в голяма степен зависи изборите да се проведат в нормална обстановка и при спазване на законовите разпоредби, посочени в Изборния кодекс, решенията на ЦИК и решенията на ОИК., каза при връчването на заповедите областният управител Валентина Кайтазова. Тя поздрави назначените временно изпълняващи длъжността кмет и им пожела здраве, сили и кураж.

Новоназначените ВрИД кметове подписаха заповедите си в присъствието на областния управител Валентина Кайтазова, зам.-областния управител Стефан Димитров и главния секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов.

Заповедите на областния управител са поставени на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Пазарджик и публикувани на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик.
Loading...