p_kulenski20231123a.jpg

„Положението е по-зле отколкото очаквах! Когато постъпих, заварих запорирана от НАП сметка на Община Пазарджик. Сметката беше на червено!“ С тази констатация започна първата си пресконференция новият кмет на Пазарджик Петър Куленски.

„Предното ръководство на общината при съставянето на бюджета е завишило очакваните приходи от местни данъци и такси с над 10 милиона лева или близо 25%, знаейки предварително, че тези средства няма как да бъдат събрани.  Заложени са местни приходи за 44 милиона лева, като се знае, че се събират годишно 33-34 милиона лева“. Това посочи Петър Куленски и като като пример даде такса смет със заложени приходи от малко над 14 милиона лева, „което е с 3 милиона над максимално възможния размер за събиране. Каква е била причината да се направи това? – Да се оправдаят несъразмерно големите харчове в бюджета на община Пазарджик, които ръководството на община Пазарджик е възнамерявало да направи. Питате се сигурно как се компенсира една такава дупка в бюджета от 10-15 милиона лева всяка година. Ще ви отговоря какво се прави – теглене на кредити, продажба на общинско имущество, което вече почти го няма, и най-фрапиращото – отклоняване на целеви средства от държавния бюджет.

Само за 2023 г. в периода януари – ноември общината в лицето на предишното ѝ ръководство е отклонила държавни средства в размер на над 3.2 милиона лева. От тях 2 милиона лева са за училищата в община Пазарджик и 600 хиляди лева са за социални дейности. През предходните години това също се е случвало, като тази сума на отклонени държавни средства надхвърля 10 милиона лева.

Само за 2023 г. общината е похарчила над 2 милиона лева от парите, които е следвало да достигнат до учениците на община Пазарджик. Това деяние е такова, за което следва да се произнесат и правоохранитените органи“, посочи Куленски.

Директори на училища ежедневно са заявявали пред него неполучени от общината средства, за което е информирано Министерство на финансите, откъдето са изискали подробна информация за всички транзакции и прехвърляне на средства.

През дек 2021 г. общината е получила от Министерство на младежта и спорта целеви средства в размер на 833 хиляди лева за реконструкция на физкултурен салон на училище „Иван Батаклиев“. Тези средства не са преведени на училището, посочи Куленски.  Поради тази причина учениците карат часа по физическо възпитание в класните си стаи.

На 27 милиона лева възлизат задълженията към местни доставчици. Петър Куленски даде пример за това как се е източвала общината – за коледна украса има договор за 260 хиляди лева, от които 108 хиляди лева за монтаж и демонтаж на коледната украса и още толкова за ремонт на съществуващата вече коледна украса, която е собственост на община Пазарджик. Тази сума е била предвидена и в предишните години.

Над 15.5 милиона лева са кредитите – към търговските банки и Фонд ФЛАГ.  По съдебни актове също имало сериозни средства.

„По-важното – не са внасяни осигуровки на служителите на общината – задължението в момента е за 616 хиляди лева и като се добавят тези за октомври ще станат близо 1 милион лева.

Това поставя под риск здравноосигурителните права на много служители, а и поставя под риск получаването на милиони левове средства по одобрени програми от плана за възстановяване и устойчивост, защото за да ги получим тези пари, които вече са одобрени, община Пазарджик трябва да представи чисто досие, т.е. че няма публични задължения към НАП. Докато не ги изплатим тези осигуровки, получаването на тези средства е поставено под риск.

Казвам всичко това не за да влизам в някакъв обяснителен режим, а защото искам жителите на Пазарджик да знаят как са харчени техните пари.

Относно спорта – на първо място е невярна информацията, че общината е спряла парите за спорт след моето встъпване в длъжност. Напротив, много преди това парите за клубовете не са били превеждани в съответните размери, в които общината се е била ангажирала. Когато се срещнах с волейболния „Хебър“ научих, че играчите и спортно-техническия щаб не са получавали заплати още от август месец.

Община Пазарджик е имала ангажимент да отделя за волейболния отбор по 350 хиляди лева на месец и около 300 хиляди лева на месец за футболния отбор – два частни клуба. Искам да помагам на спорта, но ми кажете как да стане това като само за следващите 10 дни трябва спешно да разплатим 2.5 милиона лева, а по запорираните сметки на общината има не повече от 100 хиляди лева в момента. И се питам кое  е по-належащо – да се чистят улиците, да събираме боклука, да е светло или да дадем  пари за заплати на професионални спортисти. Да, искаме  да помагаме и ще го правим, но според моментните финансови възможности  на общината и без това  да става за сметка на други дейности, като комунални услуги, ток, сметопочистване и  т.н.“

А за спешните мерки, които предприема новият кмет, за да осигури нужните средства за общинските дейности ще можете подробно да се информирате в следващите новини от първата пресконференция на Петър Куленски.  
Loading...