stroitel.jpg

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради със 191 жилища в тях и 27 762 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 22 754 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 9.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 12.0%, а общата им застроена площ нараства - с 4.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 19.5%. За това увеличение в строителството съобщиха от Териториално статистическо бюро – Юг.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 16.9%, броят на жилищата в тях - с 29.9%, както и разгънатата им застроена площ - с 36.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% повече, докато разгънатата им застроена площ намалява с 13.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 351, Пловдив - 344, София - 191, Варна - 169, и Бургас - 161. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 099, Пловдив -
1 218, Бургас - 1 027, Варна - 933 и София - 401.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 85 жилищни сгради със 185 жилища в тях и с 22 932 кв. м разгъната застроена площ и на 62 други сгради с 14 843 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на започнатите жилищни сгради с 28.8%, на жилищата в тях - с 1.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 0.4%. Започнатите други сгради намаляват с 10.1%, както и общата им застроена площ - с 25.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 57.4%, жилищата в тях - със 72.9%, както и общата им застроена площ - с 58.0%. Започнал е строежът на 17.0% повече други видове сгради, но с 42.2% по-малка РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради; Пловдив - 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради; Варна - 175 жилищни и 27 други сгради; София - 147 жилищни и 42 други сгради.
Loading...