bapzg20g.jpg

Регионалната колегия на БАПЗГ в Пазарджик е първата в страната, която създаде  архивен фонд на организацията от деня на учредяването й. Идеята за събиране на документите от самото начало на дейността на организацията и обособяването на фонд в „Държавен архив“-Пазарджик се ражда в хода на подготовката за отбелязване на 20-годишния юбилей на Регионалната колегия.

„Вече две десетилетия БАПЗГ работи за утвърждаването на нашите професии. Посрещаме заедно новите предизвикателства в развитието на здравните грижи. Заедно успяваме да се съхраним като съсловие и да продължим напред.

Всички ние, които помагаме на хората да възстановяват своето здраве, се стремим и полагаме усилия да бъдем добри в професията си, защото  качеството на нашата работа е показател и фактор за здравето на нацията. Това искаме да знае обществото - да е запознато по всички възможни начини с позитивния публичен образ на съсловието ни, да е запознато с конкретните усилия на организацията БАПЗГ за спасяването на цяло едно съсловие от стратегическа важност за България – сестринството“. Това каза председателят на Регионалната колегия на БАПЗГ Галина Цинигарова, обявявайки инициативата за учредяване на фонд на структурата в Държавен архив – Пазарджик. Неин автор и изпълнител е Гинка Милова, регионален администратор на колегията.

Докато подготвя материалите за юбилея на организацията Гинка Милова не открива информация за историята на сестринството в област Пазарджик. Никоя от институциите - БЧК, Държавен архив, РЗИ и НСИ, не съхраняват данни за Регионалната колегия, за персонала, за брой специалисти, за подготовката им, за дейността им. „От НСИ в дигиталната му библиотека има единствено в статистическия годишник за 1910 г. обобщени данни за работещите акушерки и фелдшери в царство България, но не и в областта. В Държавен архив – Пазарджик по темата прегледах 826 архивни единици. Акцентите са околийски здравни служби, история на ЛЗ, лекари. Има само две снимки, на които е отделено внимание на медицинските сестри – на среща с представители на СЗО през 1979 г. и с излекуван през 1918 г. войник в Пазарджишката държавна болница“. Това разказа Гинка Милова. Оскъдната информация за дейността на организацията я води към идеята да събере документи и да ги предаде за създаването на фонд в „Държавен архив“-Пазарджик. Тя изказа благодарност към УС на организацията и към директора на „Държавен архив“-Пазарджик Ненка Иванова за личната им ангажираност тази идея да се осъществи.

Фондът предстои изцяло да се дигитализира, но от 14.12.2023 г. основната информация в него вече е достъпна в сайта на Държавна агенция АРХИВИ: http://isda.archives.government.bg:84/FundSearch.aspx. Необходимо е да изберете „Архив Пазарджик” и Фонд номер 1491, за да видите основни дейности на колегията, статистика и официална кореспонденция, наградените през годините на регионално и национално ниво професионалисти по здравни грижи от област Пазарджик в конкурса „Професионалист на годината”, а също интервюта с председателите на колегията - Величка Джонева – Стоянова / 2005-2016 г. / и Галина Цинигарова / от 2016  и до момента /, презентации, изготвени по повод различни публични мероприятия. Достъпна е също информация за членовете на органите на управление на РК на БАПЗГ – Пазарджик за четирите мандата до момента, а също и снимки на редовните членове на РК на БАПЗГ – Пазарджик по дружества в лечебните заведения в област Пазарджик и др.

От РК на БАПЗГ-Пазарджик са готови да окажат методическа помощ на другите колегии в страната, за да може те да учредят свои фондове към местните структури на „Държавен архив“.


bapzg20ga.jpg


Loading...