galina_tsinigarova20220531.jpg

Ротари клуб – Пазарджик се отзова на инициативата на Регионалната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи да бъдат стимулирани техни членове, които надграждат своите професионални и социални знания и умения и се включват различни форми на професионално образование. 20 от специалистите по здравни грижи, които имат максимален брой участия и резултати от продължаващото си обучение за периода януари,2022 – април,2023 г. получават поименни ваучери от по 100 лв за обучение по избор.

Първите получили своя ваучер са акушерките от МБАЛ Пазарджик АД, отделение по неонатология – ст. ак. Мая Палашева, ак Евдокия Петрова, ак. Несрин Тахирова и ак. Пламена Бекирова, с поредно свое участие в Академия за акушерки, тази година проведена в гр. Русе в началото на м. ноември.

Председателят на  РК на  БАПЗГ – Пазарджик Галина Цинигарова (на снимката)  изказа благодарност към г-жа Петя Стоянова – Иванова - президент на Ротари клуб – Пазарджик, на инж. Емил Йончев – изп. директор на „Коловаг” АД – Септември, и на г-жа Анжелина Натова от „Коловаг” АД – Септември за тяхната съпричастност и ангажираност с добрата кауза.

Привличането на дарението е инициатива на регионалния ни администратор на колегията в Пазарджик Гинка Милова. Тя е одобрена на заседание на 16.02.2023 г. от УС на РК на БАПЗГ – Пазарджик, както и от председателя на Ротари клуб - Пазарджик. Нейната цел е тези двадесет редовни членове на колегията да получат личен стимул и признание за своето професионално обучение и да бъдат пример за своите колеги.
Loading...