kulenski221223.jpg

Първите 43 милиона лева за благоустройството на Пазарджик са защитени, съобщи кметът на общината Петър Куленски.

 

Той сподели: „В последния месец работихме денонощно, за да подготвим ключови проекти, за които можем да привлечем нужните ни ресурси от държавата. Щастлив съм да споделя, че успехите са налице, като в гласувания вчера Закон за държавния бюджет за 2024 г. са предвидени средства за реализацията на следните проекти в Община Пазарджик:

-  Пълно реновиране на кв. Марица – Болницата (междублокови пространства, улици, тротоари).

-  Доизграждане на канализацията на с. Ивайло.

-  Реконструкция на главните колектори на промишлената зона на Пазарджик.

-  Изграждане на канализационна помпена станция за отпадните води на с. Добровница.

- Реконструкция на тласкателен водопровод на с. Величково. „

Куленски допълва, че при встъпването му в длъжност е  било неприятна изненада, че в общината има едва 5 започнати проекта, от които само два с разрешение за строеж. Това е попречило за пълноценното усвояване на предвидените в бюджета средства. Реакцията на кмета не закъснява: „Ето защо се заехме да подсигурим средства от държавния бюджет, с които да проектираме важни точки за Пазарджик, сред които:

- Пълно благоустрояване на междублоковите пространства, улиците, тротоарите и детските площадки на кв. Ябълките и кв. Широк център;

-  Пълна реновация на ВиК мрежите, асфалтиране, тротоари, паркоместа, озеленяване, велоалеи (според възможността) по ключови за Пазарджик пътни артерии - бул. Георги Бенковски, бул. България, бул. Христо Ботев, ул. Пловдивска ул. Ген Гурко, ул. Димчо Дебелянов, ул. Ал. Батенберг, Ивайловско шосе, които ще реализираме през 2025 и 2026-та година.

-  Изграждане на канализация на с. Мокрище.

Още средства ще бъдат привлечени и защитени адекватно и през 2024-та, за да отидат точно там, където има най-голяма нужда, с реален контрол върху качество на изпълнението и в условия на пълна отчетност по разходването на средствата. Пари ще има достатъчно за всичко, но само когато има абсолютна финансова дисциплина колко, къде и как се инвестира

За Куленски новата година ще донесе значително по-бърз тласък на всички нива на модернизацията на Пазарджик. Кметът ще информира във всеки един етап как се движи прогресът. По негови думи „Община Пазарджик има нова енергия и тя вече започва да работи за хората на Пазарджик така, както всички заслужаваме да виждаме.“

 

 

 
Loading...