petar_kulenski_off2023_12_29.jpg

 Първата кметска пресконференция на Петър Куленски преди месец беше посветена на финансовото състояние на община Пазарджик, а на днешната, втора, пресконференция, той очерта мерките за стабилизиране на общинските финанси и осигуряване на средства – държавни и европейски, за реализиране на важни за Пазарджик проекти. В републиканския бюджет, приет преди дни, са одобрени за Пазарджик проекти на стойност 43 милиона лева. В това число е първо финансиране за 5 проекта: Реновиране на кв. „Марица-Болницата“, което включва  реновация на междублокови пространства, детски площадки, улици и тротоари; доизграждане канализацията на село Ивайло – етап III, на стойност 23 милиона лева; както и за три ВиК проекта – реконструкция на главен колектор на Промишлената зона на Пазарджик, изграждане на канализационна помпена станция за отпадни води на село Добровница, реконструкция на тласкателния водопровод в с. Величково. Осигурени са и средства за проектиране – за пълното благоустрояване на два квартала – кв. „Широк Център“ и кв. “Ябълките“, за пълна реновация на ключови улици и булеварди – бул. „Г. Бенковски“, „България“, „Ген. Гурко“, „Хр. Ботев“, ул. „Пловдивска“ „Д. Дебелянов“, Ивайловско шосе, както и средства за проектиране на канализацията на село Мокрище.

Петър Куленски посочи също, че още в първите работни дни на Новата година Общината ще започне работа по проектиране и избор на изпълнител за одобрените за саниране общо 13 жилищни блокове по програма „Енергийна ефективност“ на стойност 27 милиона лева.

Сред обектите с осигурено финансиране е и храмът в Драгор, за доизграждането на който държавата отпусна 300 хиляди лева. Драгор е единственото пазарджишко село без църква.

За финансовото стабилизиране на община Пазарджик ще помогне и Министерство на финансите. В момента тече процедура за отпускане на безлихвен заем от 11 милиона лева, с които общината ще разплати старите си задължения, обясни Куленски.

„Въведохме финансова дисциплина и спряхме безконтролните харчове. Започнахме да възвръщаме и собствено имущество, което може да ни осигури приходи“, каза още кметът, като посочи, че е дал едномесечно предизвестие на стопанисващите 4 общински паркинга – пред „Тракия“, „Елбрус“ и зад театъра. Според Куленски общината ще осигури повече приходи, ако стопанисва сама паркингите, а с приходите от тях ще бъдат осигурени средства за пътна маркировка и за дейността на „Синя зона“.

През 2024 г ще продължим финансовото стабилизиране на общината и ще обогатим културния календар на Пазарджик, установили сме официален контакт с Министрество на културата за процедурите по почистване фасадата на Младежкия дом и  узаконяване на паметника на Светите равноапостоли Константин и Елена, каза още кметът Петър Куленски.

По отношение на обезпечаването на екипа кметът каза, че след Нова година ще има нов директор на дирекция „Архитектура“, на дирекция „Образование и култура“, главен счетоводител и главен секретар.

 
Loading...