vik_remont_bager.jpg

С решението си от 22.12. 2023 г. КЕВР определи нови, по-високи, цени на водата в цялата страна, с изключение на София, които са в сила от 01.01.2024 година. В Пазарджик от 2.68 лв/куб.м. вече ще се плащат 3 лв/куб.м.

 

Това е второто увеличение за годината. От 1 април влезе в сила увеличение с повече от 1 лев – от 1.64 лв/куб.м. на 2.68 лв/куб.м. Така поскъпването само за 8 месеца е почти двойно.

И след последното увеличение обаче цената на водата в Пазарджик остава най-ниска сред областните центрове в страната, отбелязват анализатори.

 

Общинските съветници одобриха на последното си заседание за 2024 година предложената от кмета Петър Куленски План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година, която остави в сила размера на такса смет от 2023 година за Пазарджик и 31 села в общината.

 

Въпреки очертаващия се недостиг от над 6 млн. лева между планираните 17,8 млн. лева и реално събираните 11,8 млн. лева, той мотивира предложението си за запазването и, съпоставяйки я с размера в общините Перник, Габрово и Асеновград.

 

Според него недостигът ще бъде покрит с оптимизация на общинските дейности, разговори и преразглеждане на договорите с фирмите, извършващи сметосъбирането, сметоизвозването и обработката на отпадъците, а в по-дългосрочен план поемането на дейностите от Общината.

 

Засега без промяна остават и местните данъци: данък сгради и данък мпс.

 

 

 
Loading...