obl2024011010.jpg

Комисия от експерти ще извършва обходи, оценка и последващо премахване на дървета, които застрашават сигурността на движението по републиканските отсечки: Белово-Юндола, Велинград–Юндола, Велинград–Сърница, Брацигово– Равногор, Пещера–Батак, Панагюрище-Панагюрски колонии.

 Областния управител Валентина Кайтазова и зам.-областният управител Стефан Димитров обсъдиха с директорите на ОПУ Пазарджик инж. Мая Шимбова и РДГ Пазарджик инж. Владимир Влахов, предприемането на съвместни действия за предотвратяване на опасността от падащи дървета и прораснала растителност, както и своевременното им премахване от пътната инфраструктура. В срещата участваха директорът на ДГС „Белово“ инж. Ангел Кузманов и зам.-директорът на ДГС „Алабак“ инж. Цанко Хаджиев, в чийто горски територии попадат част от планинските пътни отсечки.

С влошаването на метеорологичните условия, включително бурни ветрове, снеговалежи и дъждове, нарасна опасността от падащи дървета, които могат да застрашат сигурността на движението по пътищата на област Пазарджик или живота и здравето на хората. Постъпват и сигнали от институции и граждани за рискови и трудно проходими републикански пътища, особено в Родопската част на областта, каза по време на срещата областният управител Валентина Кайтазова. Тя възложи на директорите на ОПУ и РДГ, съвместно с РДПБЗН и МВР извършването на проверки за осигуряване на пътната безопасност през зимния сезон. С писма до кметовете на общини и във връзка с правомощията и задълженията им по чл.19(1)т.2 и чл.31 от Закона за пътищата, областният управител им препоръча да разпоредят обходи и оценка на риска за сигурността на движението по общинските пътища.

 
Loading...