covid_grip_test.jpg

Със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Д. Савов се обявява грипна епидемия в Област и се въвеждат следните временни противоепидемични мерки, за периода от 26.01.2024 г. до 02.02.2024 г:


1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
2. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари;
3. Преустановяват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни;
4. Провежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училищата, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.


На този етап не се налага преустановяване на учебните занятия в училищата в област Пазарджик, съобщиха от РЗИ.


Здравните инспектори препоръчват носенето на маски при посещения в лечебните заведения, аптеките и закрити обществени места със струпване на много хора.

Във връзка с профилактика на грипа, специалистите от РЗИ Пазарджик напомнят, че поддържането на лична хигиена и спазване правилата на респираторния етикет са от изключителна важност, както здравословното хранене и спазването на ежедневен режим.
Loading...