obs20240125b.jpg

След покриване на задълженията към държавните институции, ще бъдат платени и 10% от задълженията към доставчици на услуги

С 25 гласа „за“  общинските съветници на Пазарджик приеха предложението, направено от кмета Петър Куленски, за поемане на дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет в размер на 11 милиона лева.

Още в началото на дебата общинският съветник Тодор Тодоров заяви, че съветниците от „Новото време“ ще подкрепят предложението, но искат да бъде разяснен начина на разходване на тези средства, а също и за тази цел да се отложи решението за следващата сесия.

„След като погасим задълженията към държавните институции, ще бъдат погасени поравно процентно задълженията към всички местни доставчици. Това е около 10%“, обясни кметът Петър Куленски. Същият отговор получи и Димитър Петков, който попита как общината ще се разплати с БЧК, която като организация има ангажименти към социално слаби наши съграждани. Петър Куленски заяви, че общината има и други приходи и по отношение на разплащането с БЧК  ще може да влезе в по-голяма конкретика в края на месец февруари.

Общинския съветник Ангел Василев взе думата, за да акцентира на отговорността на предишното управление , като заяви, че обмислят да заведат съдебен иск срещу бившия кмет на общината и съветниците за решения, с които е разрешено незаконосъобразно разходване на публични средства, като ще се поиска те да ги възстановят.

В отговор на това Тодор Попов заяви, че в продължение на 16 години е печелил доверието на съгражданите си. „Бил съм общински съветник, председател на ОбС, председател на НСОРБ, бил съм 4 мандата кмет на община Пазарджик. Несъотносимо е вие да се съизмерявате и коментирате моята дейност с получените от вас 1200 гласа“, коментира Попов. Той допълни, че общинските бюджети всяка година се проверяват от Сметна палата, от АДФИ от още организации, като винаги са заверявани без забележка.

На адвокат Хари Харалампиев му се наложи да обясни несъстоятелността на заявеното от Василев, че ще се търси отговорност за решенията на съветниците. „От вас не започва ново летоброене и е твърде рано да се изживявате като съдник към останалата част на общинските съветници. Това вашето беше обвинителен акт, но понятието колективна отговорност не съществува“, заяви адвокат Харалампиев.

Дебатите бяха прекратени, а съветниците гласуваха „за“ изтеглянето на безлихвен заем от 11 милиона лева.

В началото на заседанието общинският съветник Златко Митрев напомни на кмета, че два пъти годишно – през януари и юли, той трябва да представи отчет пред съветниците за изпълнението на техните решения. Кметът Петър Куленски коментира, че е минало само едно заседание, но обеща да изпълни задължението си.
Loading...