konteiner_tekstil.jpg

Специални контейнери за текстилен отпадък са поставени от година във всички части на град Пазарджик. И през 2024 г тези контейнери ще могат да бъдат използвани за екологичното оползотворяване на текстилния материал, след като снощи Общинския съвет упълномощи кмета на Общината да сключи Договор с  «Текслайф» ООД за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали.

Безспорни са и екологичните ползи от подобна дейност  – текстилът като ресурс подлежи на преработка, спестяват се разходи за депониране от общините в унисон с тенденциите и директивите на ЕС за разделно събиране; въвежда се кръговата икономика за неколкократно използване на ресурсите, а също спестява се вода и енергия за ново производство.  

 Списък с местата за разполагане на контейнери за текстилни отпадъци:

 1. ул. „Кочо Честименски“ 41, срещу магазин за домашни потреби, до спирка
 2. ул. „Панайот Волов“, до КАМ Маркет (обръщалото)
 3. ул. „Мария Луиза“ и ул. „Ангел Кънчев“
 4. ул. „Димитър Греков“, при моста на Лютата, до пенсионерски клуб
 5. ул. „Петър Бонев“, пазарчето, до метален павилион на часовникар
 6. ул. „Петър Бонев“, тролейбусно депо
 7. ул. „д-р Лонг“, зад спирката, до Човеколюбие
 8. ул. „Васил Левски“, до тотопункта
 9. ул. „Ген Гурко“, при джамията, до павилион за застраховки
 10. бул. „България“ 25, до стоянката на такситата, до МГ
 11. ул. „Царица Йоана“ с ул. „Ген Гурко Мархолев“
 12. ул. „Болнична“ 40, до трафопост
 13. ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Екзарх Йосиф“Loading...