obl_rzi20240130b.jpg

След съгласуване с Министерство на здравеопазването със заповед на директора на РЗИ Пазарджик - д-р Димитър Савов, се преустановява присъственият учебен процес и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици на територията на област Пазарджик за периода от 31.01.2024 г. до 02.02.2024 г., включително.

Решението бе взето на заседание на Областния щаб за борба с грипа и след анализ на епидемичната обстановка.

Данните от сентинелните практики показват нарастване на заболяемостта от грип и ОРЗ от 302 на 10 000 при обявяване на грипната епидемия, на 353 на 10 000 население към 29 януари. Най-висока е заболяемостта във възрастовите групи от 5 до 14 години, от 15 до 29 години и от 0 до 4 г., уточняват от РЗИ-Пазарджик.

Останалите противоепидемични мерки се запазват:
1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
2. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.
3. Преустановяват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.
Временните противоепидемични мерки са в сила до 02 февруари 2024 г.


obl_rzi20240130a.jpg
obl_rzi20240130.jpg


Loading...