konteineri21.jpg

От МК „Новото време“ разпространиха своя позиция под формата на въпроси към кмета на Община Пазарджик относно избора на фирма за сметопочистването на града и 3 от населените места, в която се казва:

 

„Като общински съветниците от най-числената група в ОбС - Пазарджик бихме искали да зададем публично, за да бъдат информирани съгражданите ни, четири въпроса към кмета на Община Пазарджик, във връзка с набързо обявената обществена поръчка за избор на фирма, която да осъществява сметопочистването на Пазарджик, Мокрище, Ивайло и Главиница:

  1. Кои са „изключителните обстоятелства“, наложили обявяването на поръчката със срок от 24 часа чак на 30 януари 2024 година, след като ВАС е изпратил указания за приключване на предходната такава поръчка още в началото на декември 2023 година?
  2. Защо, въпреки заявките за „прозрачност и светлина“, не обявихте конкурсна процедура, гарантираща най-изгодна цена, а търг, публикуван след края на работния ден и със срок по-кратък от 24 часа?
  3. Вие лично ли се разпоредихте за вида на процедурата или бяхте посъветван от някой “нов експерт”?
  4. Има ли фирма, която е била предупредена за предстоящата процедура, за да може да подготви необходимите документи в невъзможно краткия срок?

 С уважение,

Местна коалиция "Новото време"

 

Вчера кметът Петър Куленски публикува във Фейсбук пояснение по темата и обстоятелствата, наложили според него предприетите решения и действия, в което дословно се казва:

 

 

 

„Бих желал открито да внеса светлина относно заварената ситуация и нужната реакция във връзка със сметопочистването и сметоизвозването в Пазарджик:

 

Накратко:

 

Концесията изтича на 1 февруари, а процедура по съдебно обжалване не ни позволява да сключим договор по новата обществена поръчка. Нека не забравяме и факта, че сме поставени в тази тежка ситуация от предишното ръководство на Общината, чиито избор на изпълнител беше отменен от Върховния административен съд в последния работен ден преди коледните празници.

 

За да защитим здравето на пазарджиклии и в изпълнение на задължителните предписания на РЗИ и РИОСВ, ние ще възложим дейностите по сметопочистване в условията на неотложност за срока, докато трае процедурата по съдебно обжалване.

 

Това се случва при цена с 1 млн. лева по-ниска на годишна база от предходните години.

 

С други думи алтернативата е да оставим Пазарджик, Главиница, Ивайло и Мокрище без сметопочистване и потънали в боклук точно в пика на грипната епидемия. Това аз не мога да го допусна. Във всеки един момент обаче аз и екипът ми работим в условия на прозрачно управление. Няма да позволим в най-болното време от годината хората допълнително да страдат поради заварени обстоятелства.“

 

 

 
Loading...