lidl_avto1.jpg

IoT решение на Yettel помага на компанията да следи не само телеметричните данни на превозното средство, но и изследва поведението на шофьора, пътната обстановка и температурата в автобусите за по-голям комфорт на пътниците

 

Информацията е най-скъпият ни ресурс – неслучайно тя се оценява по-високо дори и от петрола. Доказва го транспортният бизнес, където на пръв поглед най-ценно е горивото, но всъщност данните, които показват как реално работят системите, дават ключова преднина за ефективното управление на организацията. Подобно на петрола обаче, който струва повече, когато се преработи в готови за използване продукти, събраната информация има много по-голяма стойност, когато се обработва и анализира.

Тясната връзка между горивото и информацията е залегнала и в Smart Fleet Management  решението на Yettel, което подпомага мониторинга и управлението на служебните превозни средства. Освен, че предоставя данни в реално време, Internet of things (IoT) услугата  генерира детайлни справки за маршрута, скоростта и дори поведението на шофьора по време на път.

“С тази услуга осигуряваме ново ниво на свързаност между системите в превозните средства и хората, което позволява по-голяма сигурност и контрол. Същевременно с това подкрепяме нашата стратегия – чрез устойчиви технологични услуги помагаме на бизнесите не само да оптимизират разходите си, но и да управляват процесите с повече прозрачност и отговорност към обществото“, коментира Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“ в Yettel.

Партньорството с транспортната фирма „Рожен Експрес“, започнало като пилотен проект, е показателен пример за предимствата на бизнес решението от Yettel. Автобусите, които се движат по градските линии в Смолян, са интегрирани с GPS тракери и различни сензори, отчитащи температурата в салона за пътници, поведението на шофьора и  пътната обстановка.

Smart Fleet Management решението е важен инструмент, с който успяваме да проследим как се движат автобусите – дали разписанието се спазва, както и какъв е пътникопотокът, а събраните данни ни помагат да подобряваме услугите си и при необходимост да предприемаме навременни мерки. Виждаме сериозен потенциал в тази услуга и планираме скоро да я надградим както с нови функционалности, така и да оборудваме още превозни средства“, посочва Мария Семерджиева, изпълнителен директор на „Рожен Експрес“ АД.

IoT услугата събира цялата информация от инсталираните датчици и създава „дигитални близнаци“ на превозните средства в онлайн среда, които показват в детайли случващото се на пътя. Справките са достъпни отвсякъде и включват телеметрични данни за работата на отделните системи, времето в движение, внезапни спирания и начина на шофиране като цяло. При възникнали инциденти платформата сигнализира веднага през различни комуникационни канали включващи дори и снимков материал. Систематизираната информация помага да се анализират използваните ресурси, а оттам да се намалят както разходите, така и негативният отпечатък върху околната среда. Освен потреблението на гориво, източник на замърсяване са и фините частици (т.нар неизгорели емисии), които се отделят от износване на спирачките и гумите. За тяхното ограничаване важна роля има правилното шофиране и поддръжката на превозните средства.

Когато става дума за обществен транспорт, безопасността и комфортът на пътниците са на първо място. Видеорегистраторът и GPS тракерът, инсталирани в автобусите, помагат в случай на проблем по-бързо и лесно да се провери в кой момент е настъпил и от какво е бил предизвикан, което улеснява разрешаването му и предприемането на превантивни мерки. Допълнителните температурни сензори следят градусите в превозните средства през целия ден – от една страна, за да се гарантира комфортът на пътниците при спазване на законовите норми, а от друга – за да се следи и оптимизира използваната топлоенергия.

Услугата на Yettel комбинира различни функции и може да се използва също при транспорт на стоки, за които са необходими специални условия. Повече за автопарк решенията, които телекомът предлага, вижте тук.


lidl_avto.jpg


Loading...