konteineri2022.jpg

Общинските съветници от групата на „Новото време“ в Общинския съвет в Пазарджик отправиха питане към кмета на Община Пазарджик Петър Куленски във връзка с изтеклия на 1 февруари договор за концесията за сметопочистването в Пазарджик и селата Ивайло, Главиница и Мокрище. Кое е юридическо лице и на основание кой договор в момента се извършват тези дейности. Към днешна дата в системата ЦАИС (Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“) няма публикуван договор за това. На какво основание от тук нататък Община Пазарджик ще осчетоводява и ще заплаща направените разходи за дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, питат още общинските съветници от „Новото време“.

Припомняме, че миналата седмица в социалните мрежи кметът Петър Куленски посочи, че  процедура по съдебно обжалване не позволява на Общината да сключи договор по новата обществена поръчка, която е приключила и има избран изпълнител.

В изпълнение на задължителните предписания на РЗИ и РИОСВ са възложени  дейностите по сметопочистване в условията на неотложност за срока, докато трае процедурата по съдебно обжалване.Това се случва при цена с 1 млн. лева по-ниска на годишна база от предходните години“, подчерта Петър Куленски. До момента от Община Пазарджик не са направили нов коментар по темата, но предвид обществената значимост на сметосъбирането всяка нова информация ще бъде публикувана своевременно.

 
Loading...