ml_dom_magic.jpg

Киното и танца са основни теми в проект „Ритъм в 24 кадъра“ финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2022-2024) към Министерството на младежта и спорта. Проектът се изпълнява от „Съюз за независимо творческо общуване“ в партньорство с Младежки дом – Пазарджик.

 

                         На фокус в инициативата се  поставя потребността на младите хора от себеизява чрез танцовото творчество и изкуството на движението – пред и зад камера. Целим да формираме траен интерес у подрастващите към киното и танца като видове изкуство, даващи възможност за себеизразяване и подобряване на базисни умения и компетенции.

                         В изпълнението на дейностите участниците ще разширят мирогледа си и ще повишат общата си култура, като същевременно ще могат да проявят своята креативност.  През следващите 5 месеца млади хора между 15 и 29 години, сред които NEET’s (млади хора, които не учат, не работят и не се обучават), ще бъдат включени в три модула.

  • Магията на танца – завладяващ и обединяващ – чрез модулът участниците ще повишат личната си култура със знания за танцовото изкуство и синергично вплитане на жанрове.
  • Кино-модулът представлява поредица от практически активности свързани с изобразяването на танца през личният им поглед и прожекции с танцови филми и филми от каталога на Cined.
  • Арт терапия – чрез този модул ще предоставим възможност на участниците да изследват своите емоции, да развият самосъзнанието си, да се справят със стреса, да повишат самочувствието си и да работят върху социалните си умения чрез форми на изкуството.

                         С реализацията на проекта ще развием потребности за учене през целия живот и ще положим основи на устойчиви нагласи за личностно развитие, както и ще подобрим възможностите за професионална реализация и адаптивност към демократичните норми, стандарти и ценности.

 

 

 
Loading...