obs19022024.jpg

С предложения на постоянна комисия „Финанси“ за корекции в общинската сметка започнаха същинските  дебати по приемането на  бюджетната рамка на Община Пазарджик на извънредното заседание в понеделник.

Предложението за купуване на автобус за спортните клубове и школи със 100 000 лева от общата субсидия за транспорта бе подкрепено с 24 гласа "За", 12 бяха против и двама въздържали се. Първоначалното предложение на комисията беше 100-те хиляди да се вземат от субсидията на „Тролейбусен транспорт“, но общинският съветник Тодор Попов предложи да не бъде ограничаван кмета в решението от коя точно субсидия за транспорта да се вземат парите. Предложението му беше припознато от комисия „Финанси“ и така се стигна до гласуването.

Второто предложение беше за увеличение на субсидията на ОДК и Центъра за подпомагане на личностното развитие   (ЦПЛР). Сумата за ОДК да бъде в размер на 100 000 лева, а сумата за Центъра за подпомагане на личностното развитие да бъде 20 000 лева. Председателят на комисията Атанас Шопов се аргументира със спечелените от школата 21 златни, 11 сребърни и 8 бронзови медала, злато и сребро от световни и европейски шампионати. Предложението беше прието с 28 гласа за, 5 против 3 въздържали се, като средствата ще се вземат от общия бюджет на администрацията.

Шопов предложи и увеличение с 500 хиляди лева за спортните дейности, като сумата от 1 милион да стане 1.5 млн. лева за сметка на издръжката на „Благоустройство и комунално стопанство“ . Предложението не беше прието със 17 гласа "За", "Против" - 14 и 6 - въздържали се.

Сериозен дебат се получи и около предложението за увеличение на заплатата на кмета. Общинският съветник Благо Солов предложи вместо сегашните 2500 лв заплата на кмета да нарасне на 6000 лв.

. По думите му не следва да се търсят източници за осигуряване на финансирането, тъй като средствата в параграфа ще са достатъчни.

„Какво става със заплатите на съветниците – ще бъде лош знак значително увеличаване на тези заплати в сравнение с тези на администрацията. Ако сега приемем това предложение за увеличаване брутната заплата на кмета, на следващо заседание трябва да променим Правилника – за корекции в технологията на заплатите на съветниците. Не е срамно да увеличим заплатата на кмета“, коментира Солов и заяви, че счита, че трябва да се подкрепи бюджета.

В дебата се включи и заместник-кметът Любомир Гечев, който обясни, че е съгласен със Солов, че заплатата на кмета е недостатъчна, но трябва да се има предвид, че увеличаването на заплатата на кмета води до други последствия, включително ОБС, разходи и т.н.

„Трябва да погледнем и лимита, който имаме и до къде можем да стигнем, може ли общината да си го позволи. Това предложение – нека да бъде оттеглено – да направим анализ какво би ни струвало, възможно ли е да се осъществи. Нека да остане за следваща сесия, правили сме разчети, но не са детайлизирани. Моля да не се гласува сега, а на следваща сесия, с по-подробен анализ, да видим какво е справедливо“, коментира Гечев.

Кметът Куленски каза, че не е редно и етично да коментира собственото си възнаграждение. По думите му предложението за заплатата е най-добре да остане за следващо заседание, за да се направят съответните финансови разчети. „Защото трябва да съответстват и тези на кметовете на населени места, общинските съветници“, коментира Куленски.

Общинският съветник Елисавета Георгиева коментира, че заплатата на кмета на Пазарджик не е увеличавана от 2021 г. „Правя допълнително предложение – заплата от 4 900 лева и 12% увеличение на заплатите на селските кметове. Ако се реши, че на тази сесия ще се обсъжда, ако не ще го оттегля за следваща сесия“, каза още Георгиева.

Благо Солово се съгласи с Елисавета Георгиева и коригира предложението си на 4900 лв възнаграждение за кмета, като се обоснова с факта, че възнаграждението на кмета на Пловдив е близо 6000 лева. С 32 гласа "За", 1 "против и 6 "Въздържали се" предложението бе прието. С това ще нараснат и заплатите на кметове на населените места и на общинските съветници.  

Общинският бюджет на Пазарджик е с обща рамка от 152 946 308 лв. в т.ч. – бюджет за държавни дейности 109 421 278 лв. Общ размер на собствените приходи – 39 397 624 лв., от тях данъчни приходи 16 460 000 лв. и неданъчни приходи 22 937 624 лв.

Целият бюджет с поправките бе гласуван с 37 гласа "За" и двама "Въздържал се".
Loading...