febr20_2024.jpg

В периода от 11-ти до 22-ри март 2024 г. ще бъдат насрочени публичните обсъждания по одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

На територията на Пазарджишка област при одобрение на следващ етап биха могли да се изпълняват концепции за ИТИ от ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, 2 броя концепции на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАЗАРДЖИК, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР).

Община Пазарджик е разработила Концепцията за „Интегрирани инвестиции за подобряване жизнената среда на територията на Общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“.

В Пазарджик още ще се реализира концепцията на Регионален исторически музей – „Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове“. Втората концепция на музея е „Консервация и реставрация на къща „Никола Христович“ и „Генова къща“ – недвижимо културно наследство в град Пазарджик“

Повече за концепциите в региона може да прочетете на:

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti/iti.funding.opportunities/Spisak-KITI-UCR?fbclid=IwAR3w5-EqztegXwDM_ifY4ndsiAu2vnLIYI__FZDkR1xjwV0Go1c8VAkLBa4
Loading...