ts_proekt20240228.jpg

 „Център за ранна интервенция Пазарджик“ функционира от началото на годината и вече помага на деца и родители от уязвими групи, а също и на деца с увреждания и техните семейства чрез превенция на детските заболявания в ранна възраст, подкрепа и консултация на бъдещи майки и подпомагане на плавния преход от детска градина към 1-ви клас.  Всички тези дейности са заложени в спечеления от община Пазарджик проект, финансиран в размер на 387 000 лева - безвъзмездна финасова помощ  по програма „Развитие на човешите ресурси” на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

 Секретарът на Община Пазарджик Елена Куцева днес представи екипа на проекта – Минко Минков – ръководител на проекта, Таня Гюнова – координатор и Ирина Стаматова – управител на Центъра за ранна интервенция, който се намира на ул. „Любен Боянов” в Пазарджик.

 „Община Пазарджик ще продължи да подкрепя тези целеви групи, за да подобри качеството им на живот – с екипна работа между различните институции. За нас е важно децата на Пазарджик и семействата им да са обгрижвани и защитени, без значение на социалния им статус”, заяви Елена Куцева.

 По същество дейността на Центъра за ранна интервенция в Пазарджик продължава залегналите дейности в предходния проект за Център за социално включване и развитие.

 „Фокусът на настоящия проект отново са децата от 0 до 7 години – в рамките на три основни дейности ще работят ангажираните специалисти”, поясни Таня Гюнова.

 Първата дейност е ранната интервенция на уврежданията – целта е повече деца да достигнат до специалистите, които работят в Центъра – към момента това са логопед, рехабилитатор и управител, като в момента се търсят психолог и медицинска сестра. Към Центъра има и специален автомобил изцяло за нуждите на проекта – за мобилна социална работа, защото обхваща всички населени места от община Пазарджик.

 Втората ключова дейност е в подкрепа на здравна детска консултация и „Майчино здраве”. Акушерка и акушер-гинеколог, които предстои да бъдат привлечени към проекта ще работят с бъдещи родители или такива с гинекологични проблеми.

 „На училище през август” е третата дейност, която е насочена към бъдещи и настоящи първокласници – за по-плавен преход от детската градина към училището и за по-лесна адаптация.

 Ts Proekt20240228b

„Поставили сме си като цел да бъдат обхванати 700 деца“, заяви Таня Гюнова, а управителят на Центъра Ирина Стаматова (на снимката горе) поясни, че към момента специалистите вече работят с деца от три детски градини в Пазарджик – „Снежанка”, „Радост” и „Пролет”, и техните филиали в селата по превенция на гръбначните изкривявания и на плоскостъпието. Към момента са обхванати 141 деца. Към екипа отскоро има назначен логопед, който също ще работи с децата. Предстои избор на акушерка и акушер-гинеколог.

 На представянето на проекта в Пазарджик бяха поканени една майка и един приемен родител на деца, които до момента са ползвали услугите на рехабилитатор и на логопед и споделиха добрите резултатите за децата и желанието, с което те посещават Центъра и специалистите, които им оказват подкрепа.

 
Loading...