obs290224.jpg

Почти час продължи обсъждането на извънредната точка, която стана втора в дневния ред, за избор на зам.-председатели на местния парламент.

Прието бе предложението на Благо Солов те да са двама, без подкрепа останаха няколко други, които визираха броят им да е 4.

След явно гласуване най-много гласове получиха Златко Митрев от "Новото време" и Атанас Шопов от "Заедно за силна община" - по 21.

Другите кандидати бяха Чавдар Чавдаров, Йордан Кожухаров, Лиляна Мърхова, Елисавета Георгиева и Десислава Георгиева.

Златко Митрев получи публична подкрепа от Благо Солов като представител на най-голямата група съветници и председател на комисия "Законност", а самият той заяви, че няма никакъв конфликт на интереси, ако участва в избора и гласува за себе си.

 

 

 
Loading...