obs290224.jpg

С 37 гласа ЗА нито един против и въздържал се  ОбС – Пазарджик гласува предложената  от кмета Петър Куленски административна структура  на Общината.

 

Той защити предложението си и необходимостта от рекордния брой заместници, както и извеждането на длъжността „главен архитект“ от  съответната дирекция и преминаването му на негово директно подчинение и на  ресорния заместник - кмет.

Към увеличения брой на щатните бройки от 276 на 277 се добави още една – към кметството в Добровница по предложение на общинския съветник Атанас Шопов с мотива, че там е и работническото общежитие на „Костал“.

В изказването си зам.-кметът Любомир Гечев поясни, че всеки от заместниците ще взима по 80 % от заплатата на кмета, която на миналата сесия беше определена на 4 900 лева.

Бившият кмет Тодор Попов призова колегите си да подкрепят предложението на Куленски, тъй като негово право и отговорност е да структурира и подбере администрацията си, за да изпълни програмните си намерения, въпреки че според него броят на заместниците е смущаващ, а доколко това е оправдано, ще се отчита занапред.

 

 

 
Loading...