riosv_voda24_1.jpg

За поредна година Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик  е организатор, партньор и гост на инициативи, посветени на Световния ден на водата – 22 март.

 

Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата, за да привлекат вниманието на хората върху неиното значение и необходимостта от опазването й. Тази година мотото на кампанията „Вода за мир“ призовава всеки „Използвайте водата за мир и просперитет“ на планетата.  Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато тя е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. Освен това, от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води. Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси - водата. С нарастването на населението, водата ще става все по-важна в борбата срещу бедността и влошаване състоянието на околната среда.

През последната седмица експерти на РИОСВ-Пазарджик взеха участие в добри педагогически практики и открити уроци по темата на кампанията в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ и ОУ “Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик и ОУ “Неофит Рилски“ в гр. Костандово.

 


riosv_voda24_2.jpg


Loading...