pole_prolet.jpg

На предстоящото заседание този четвъртък общинският съвет ще гласува предложение на кмета Петър Куленски за продажбата на 9 поземлени имота в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците.

Всички те са в урбанизираната територията на населените места и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.) Предвижда се продажбата да е чрез публичен търг с тайно наддаване.

Най-ниската начална тръжна цена за имот е 6 660 лева, а най-високата - 14 841 лева.

В предложението си кметът Куленски посочва, че предложението е с оглед осигуряване общинския бюджет в приходната му част.

 

 
Loading...