ecionsp_ml2024a.jpg

 Община Пазарджик посрещна днес представители на Северна Македония и Гърция, които са на посещение в града по проект на тема  „Young Eco Inspectors“ (бел.ред. „Млади екоинспектори“).

Проектът стартира през 2022 г.  с продължителност 2 години и е финансиран по програма „Еразъм +“, КД 2,  „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование“.

Бенефициент на проекта е Община Пазарджик в партньорството с още 7 организации от България, Гърция и Северна Македония и цели повишаване на екологичното съзнание сред учениците, както и формиране на знания, умения и нагласи, необходими за по-екологична и по-устойчива икономика.

Проектът се фокусира върху предизвикателствата на градското замърсяване и насърчава устойчиви практики в съответствие с по-широката борба срещу изменението на климата.

Сътрудничеството на местни власти, енергийни агенции и неправителствени организации създават цялостен и устойчив подход за справяне с местните екологични проблеми. 

Весела Тодорова, Директор дирекция „Образование и култура“, учителите от ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик и представители на съседните държави обсъдиха дейностите по проекта и разработената концепция за обучение, базирана на дейности за справяне със замърсяването на въздуха и водата в градовете и екологичните предизвикателства, пред които са изправени общностите в регионите на Пазарджик - България, Кочани - Северна Македония и Лариса - Гърция.

Дейностите през тази седмица са насочени към подобряване на компетенциите на учениците за успешно извършване на изследване и намиране на най-добрите решения на екологични предизвикателства от обществен интерес, чрез работа в смесени трансгранични екипи.

Заложените дейности дават възможност на учениците в гимназиален етап и техните учители да създадат благоприятна учебна среда за устойчивост и превръщането им в катализатор на положителната екологична промяна в Пазарджик, Кочани и Лариса.

Като част от програмата за международните делегации екипите бяха посрещнати с образователен концерт от „Ансамбъл Пазарджик“, с което беше осъществен културен обмен между държавите, участващи в проекта.


ecionsp_ml2024.jpg
ecionsp_ml2024b.jpg


Loading...