obs20240328.jpg

Общинският съветник Благо Солов е внесъл вчера в деловодството на ОбС-Пазарджик предложение за освобождаване от длъжност на председателя на ОбС- Найден Шопов. Днес председателят на Общинския съвет внесе предложението като извънредна точка. Но в хода на дебата вносителят заяви, че държи на предложението си, но не да бъде внесено като извънредна точка, тъй като не отговаря на условията за извънредност.

Найден Шопов помоли юристите сред съветниците да пояснят дали предложението да бъде гласувано. Чавдар Чавдаров поясни, че председателят е действал съобразно нормативната уредба и е внесъл веднага постъпилото в ОбС предложение на Благо Солов. Съветниците отказаха да го включат в днешния дневен ред.
Loading...