hotel_znak3.jpg

 През януари 2024 г. в област Пазарджик са функционирали 105 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 610, а на леглата - 7 503. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Юг- отдел Пазарджик.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2024 г. е 92 733, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.2% от тях са осъществени от български граждани и 4.8% - от чужди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. в област Пазарджик се увеличават с 3.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достигат 41 869. От всички пренощували лица 96.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 611 и са реализирали средно по 2.8 нощувки.
Loading...