bchk_kozunatsi.jpg

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура „Подкрепа“, финансирана от Европейски социален фонд+, Българският Червен кръст- Пазарджик започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти в област Пазарджик.

С право на подпомагане в областта са 18640 лица като:
• 16620 лица от едночлени и двучленни семейства ще получат по един хранителен пакет с 15 вида продукти с общо тегло 10,890 кг.
• 2020 лица от тричленните и по-големи семейства един малък хранителен пакет и по един голям хранителни пакет с 15 вида продукти с общо тегло 27,580 кг.
Раздаването ще се осъществи на два транша, като първи транш ще започне от 03 април 2024 година и ще продължи до 20 май 2024година .
Предоставянето на хранителните продукти ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 18 раздавателни пункта в цялата област.
Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни .
На 03 април 2024г. отварят раздавателни пунктове в град Пазарджик:
• Пункт № 1 - ул .“Васил Левски „№ 58 /у-ще „Климент Охридски“
• Пункт № 2 - ул. „Д. Греков“ №5 /Пенсионерски клуб № 3 моста на Лютата /
• Пункт № 3 – ул. „Хан Крум „ № 11
Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/,на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.
Право на подпомагане по програмата имат:
• Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителен сезон (2023 г.– 2024 г.).
• Лица с ниски доходи на член от семейството които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл.8,ал. 1 и 5 от ЗСПД.
• Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ.
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл.8д от ЗСПД.

• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства
• Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.1 ППЗСП и ли на друго нормативно основание въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.
• Лица и семейства с ниски доходи получили отказ за подпомагане по Наредба №РД-07-05-5 от 2008 г. поради надвишен дифиренциран доход за отопление или друго неизпълнено условие, което не променя материалното лишение.
През целия период на изпълнение на Програмата, ще се реализират съпътстващи мерки допълващи предоставянето на хранителните продукти. Те се изразяват в индивидуално консултиране или други форми на подкрепа и съдействие, реализирани в отговор на конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи, в помощ на тяхното социално включване. Ще бъдат предоставени информационни материали, прожекция на видеофилми на теми като: „Здравословно хранене“, „Промоция на хигиената“ и „Превенция на социално значимите заболявания“ и др.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в областната структура на БЧК на ул. „Хан Крум „ № 11.

 

 
Loading...