boln20240402.jpg

60 нови високотехнологични легла са осигурени за МБАЛ Пазарджик със съдействието на кмета Петър Куленски. Информацията беше потвърдена от него. Леглата са подсигурени чрез сътрудничество между Община Пазарджик, Университета в Берн, Швейцария и Тракийския университет. Ето какво сподели кмета в социалните мрежи:

„Подобряването на здравеопазването и предоставянето на висококачествени медицински услуги е основен приоритет в работата на Община Пазарджик. Благодарение на сътрудничеството ни с проф. Валентин Джонов - професор по патоанатомия към Университета в Берн, и д-р Здравко Тодоров от Тракийския университет, и тяхната категорична подкрепа, МБАЛ Пазарджик се сдоби с 60 нови болнични легла.

Високотехнологичните легла са щедро дарение от Университета в Берн. Това ще доведе до значително обогатяване на наличните ресурси на МБАЛ Пазарджик и отличната заявка за бъдещите международни взаимодействия, които Пазарджик може да реализира с Тракийския университет и Университета на Берн. Това същевременно осигурява по-добра среда за лечение и възстановяване на пациентите в лечебното заведение. Среда, каквато всички в Пазарджик заслужават.

Изказвам своята искрена благодарност към проф. Джонов, д-р Тодоров и Университета в Берн за техния принос към здравеопазването в Пазарджик и заявката за продължително взаимодействие и обмен. Тяхната подкрепа е ярък пример за това, че сътрудничество между академичната общност и местните власти в името на по-добра общност е възможно. И се случва вече и в Пазарджик.“
Loading...