konk20240405.jpg

 Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенция на поведенчески и рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавна агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната Здравна Организация в България и Български младежки Червен кръст (БМЧК).

Конкурсът стартира през месец април и продължава до месец декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът протича в две фази:

Първа фаза: от 05 април до 15 май 2024 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 20 май до 30 октомври 2024 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, извършва класиране на участниците до 05 ноември 2024 г. Резултатите се публикуват на интернет-страниците на партньорите след 15 ноември 2024 г. Официалното награждаване на победителите се проведжа през месец декември 2024 г.

 

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Пълна информация за регламента на Конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, необходими формуляри за участие, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да се намери на сайта на МЗ: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-02-04-2024/ .

Както всяка година, така и през 2024 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.
Loading...