20240409_1712651007304.jpg

 Община Пазарджик започва изпълнението на проект по процедура „За по-чист въздух“. „Общината е получила едно от най-големите финансирания в страната, но това буди и притеснение, защото означава, че въздухът  в Пазарджик и региона е от най-мръсните в България по отношение на фини прахови частици. Главната цел на проекта е намаляване на замърсяването чрез заменяне на печки на твърдо гориво с климатици и термопомпи“. Това заяви при представяне на проекта Цветелина Купенова, директор на дирекция „Канцелария на кмета“.

До момента са подадени 2200 заявления за заменяне на старите „чуда“ с климатици, като проектът има капацитет за около 9300 уреда или ориентировъчно ще може да обхване 5500 домакинства. Заявления от желаещите ще се подават на няколко етапа през следващите 3 години, като проектът ще продължи общо 60 месеца. Това съобщи заместник-кметът Любомир Гечев.

Общата стойност на проекта възлиза на 48 699 163.01 лв., от които 41 394 288.56 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 7 304 874.45 лв. от държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Основните дейности по проекта са свързани с демонтаж на съществуващите уреди, доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразни уреди/системи за отопление и на фотоволтаични системи (ФВС) за собствено потребление, монтаж на сградна инсталация в сграда или жилищен имот.


20240409_1712651007321.jpg


Loading...