parlam_izb2024.jpg

За предстоящия вот на 9 юни 2024 г в РИК-Пазарджик са се регистрирали следните партии и коалиции. Списъкът е изготвен след изтичане на крайния срок за регистрация снощи. 

 

 

Пореден №, дата и час на постъпване

Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден № на кандидата в решението  за регистрацията на листата

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

 

№ на решението за регистрация

1

2

3

4

5

6

1-КЛ

27.04.2024

9:20

 

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стоян Николов Таслаков

Иван Русинов Маринов

Мария Георгиева Джуркова – Пискюлева

Иванка Николова Кърджийска

Лазарин Панев Николчев

Момчил Емилиянов Хаджиев

Цвятко Константинов Стефанов

Атанас Иванов Атанасов

Надежда Димитрова Христоскова

Павел Борисов Александров

Решение № 29 – НС/ 29.04.2024 г.

2-КЛ

27.04.2024

10:15

 

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“

 

1

2

 

Станимира Цанкова Златкова

Петър Генов Генов

Решение № 30 – НС/ 29.04.2024 г.

3-КЛ

28.04.2024

12:43

 

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1

2

Александър Иванов Атанасов

Ганчо Костадинов Николов

 

Решение № 31 – НС/ 29.04.2024 г.

4-КЛ

29.04.2024

12:40

 

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

1

2

 

Георги             Илиев  Йорданов

Христо Начев Иванов

 

Решение № 32 – НС/ 29.04.2024 г

 

5-КЛ

30.04.2024

10:40

 

КП ГЕРБ-СДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Валери Стефанов Вълков 

Дафинка Аспарухова Семерджиева

Стефан Неделчев Мирев

Борис Александров Владов

Борис Димитров Димитров

Николай Георгиев Ангелов

Малина Георгиева Консулова - Златева

Йордан Кирилов Кожухаров

Д-р Илиян Красимиров Траянов

Гергана Димитрова Сеферинкина

Светослав Стоянов Рашайков

Илия Николов Минчев

Елена Иванова Абаджиева  

Росица Стоянова Георгиева

Таня Николаева Генурова

Решение № 34 – НС/ 01.05.2024 г

6-КЛ

01.05.2024

12:00

 

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Юлиан Кръстев Ангелов 

Стефан Иванов Балабанов

Георги Димитров Коприщенов

Нина Георгиева Гьошева

Величко Ангелов Керин

Стефан Бориславов Владов

Татяна Борисова Попатанасова

Иван Георгиев Гълев

Марияна Костадинова Стоянова

Мильо Тодоров Милев

Румен Иванов Хаджийски

Атанаска Николова Дамянова

Ивайло Стоянов Докузанов

 

Решение № 35 – НС/ 01.05.2024 г

7-КЛ

01.05.2024

16:15

 

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Иван Георгиев Столинчев

Елиана Андонова Бонева

Димитър Николов Петков

Янко Петков Василев

Марина Боянова Веселинова

Ангел Атанасов Спасов

Илиян Симеонов Симеонов

Данаил Тодоров Данев

Георги Сотиров Георгиев

 

Решение № 36 – НС/ 01.05.2024 г

8-КЛ

03.05.2024

12:45

 

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

1

2

Филипа Иванова Каменова

Димитър Жоров Сербезов

 

Решение № 38– НС/ 04.05.2024 г

9-КЛ

04.05.2024

13:30

 

КП „ЦЕНТЪР“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН МАРИНОВ ТОДОРОВ

КЛИМЕНТ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

СТОЯН ВЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

ИСМАИЛ СЛАВЕЙКОВ ТАЛИПОВ

ИВО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

 

Решение № 39 – НС/ 04.05.2024 г

 

10-КЛ

04.05.2024

13:50

 

ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

1

2

3

4

5

6

 

Антоан Стоянов Кръстев

Кирил  Костадинов Демерджиев

Илка    Тодорова  Велчева

Иван    Константинов Киселов

Николай  Тихомиров  Петров

Димитър Валентинов  Борисов

 

Решение № 40 – НС/ 04.05.2024 г

 

11-КЛ

04.05.2024

16:58

 

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

1

2

 

Добромир Славейков Йорданов

Пресиян Димитров Иванов

 

Решение № 41 – НС/ 06.05.2024 г

 

12-КЛ

06.05.2024

11:30

 

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1

2

3

 

Иван Иванова Георгиев

Христо   Николов Дунчев

Светослава Иванова Горанова

 

Решение № 42 – НС/ 06.05.2024 г

 

13-КЛ

06.05.2024

11:40

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЪРДЕВ

ТИНКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

СОФИЯ КАРМЕНОВА БАЛИНОВА

АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЬО МИХАЙЛОВ НОВАКОВ

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛЧЕВ

ИВО БОРИСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ

ЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОТОВА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДАНЧЕВ

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ

АНТОН СИМЕОНОВ СПАСОВ

ЛЮБКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

КРУМ ИВАНОВ ИВАНОВ

РИЛКА МИНКОВА ГАЛЧЕВА

НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОЛЕВ

Решение № 43 – НС/ 06.05.2024 г

 

14-КЛ

06.05.2024

12:15

 

ПП „НИЕ ИДВАМЕ“

 

1

 

Цветанка Иванова Иванова-Стоянова

 

Решение № 44 – НС/ 06.05.2024 г

15-КЛ

06.05.2024

12:30

 

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1

2

3

4

5

6

7

Николай Йорданов Бозев

Ангел Минков Минков

Иван Миланов Шопов

Виктор Денчев Кантарджиев

Иван Николов Иванов

Георги Николаев Стойчев

Борис Димитров Чинев

Решение № 45 – НС/ 06.05.2024 г

16-КЛ

06.05.2024

13:00

 

КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Андриан Димитров Атанасов   

Стефан Димитров Попов  

Калин Димитров Владов  

Добринка Антимова Генчева - Атанасова 

Благой Любомиров Босаков  

Диана Минева Георгиева   

Георги Красимиров Първанов 

Стоименка Трендафилова Владова 

Тодор Куртев Цоков

Латинка Миткова Петкова

Спас Цветанов Шиков

 

Решение № 46 – НС/ 06.05.2024 г

17-КЛ

06.05.2024

13:20

 

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

1

2

3

4

5

6

7

8

Димитър Любомиров Петков

Димитрина Георгиева Александрова

Малин Стоилов Комсийски

Иван Петров Аврамов

Пейо Пейов Петраков

Марио Александров Кърджев

Ивайло Спасов Спасов

Гочо Александров Праков

Решение № 47 – НС/ 06.05.2024 г

18-КЛ

06.05.2024

14:20

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Небие Исмет Кабак

Осман Акчай Мурадов

Айредин Мустафа Еюпов

Цанко Бенчов Молов

Мустафа Фейзи Алиш

Мехмед Муса Мандраджиев

Асан Метин Садък

Веселина Николаева Димитрова

Фатима Юсуф Дъбева

Самир Айдън Коджаали

Мустафа Хюсеин Бухов

Юлиян Емилов Лещаров

Муса Мехмедали Мандраджи

Ибрахим Али Фатих

Исмаил Ахмедов Сираков

Решение № 48 – НС/ 06.05.2024 г

19-КЛ

06.05.2024

15:00

 

КП „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“

1

2

3

4

5

6

7

8

Десислава  Йорданова  Костадинова-Гушева

Георги Янков  Янков

Димитър Ангелов Велев

Петър  Христов Петров

Снежана  Петрова Лазарова

Николина Василева Фиркова

Борис Костадинов Фолев

Дейвид  Дианов Вишев

Решение № 49 – НС/ 06.05.2024 г

20-КЛ

06.05.2024

16:10

 

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1

2

3

4

 

 Дафин Гълъбов Цанков

 Бистра Василева Василева

 Мари  Василев Кемчев

 Цветан Борисов  Стоянов

 

Решение № 50 – НС/ 06.05.2024 г

21-КЛ

07.05.2024

09:05

 

ПП „ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ“

 

1

 

Виктор    Георгиев   Атанасов

Решение № 51 – НС/ 07.05.2024 г

22-КЛ

07.05.2024

09:45

 

КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Драгомир Велков Стойнев

Петя Николаева Цанкова

Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

Жечка Ташева Ташева

Веска Димитрова Андонова

Васил Георгиев Аврамов

Иван Петров Ряхов

Димитър Йорданов Жилков

Гергана Атанасова Ганева

Златка Филипова Златанова

Петя Цокова Цокова

Димитрия Петкова Митова

 

Решение № -52 НС/07.05.2024

23-КЛ

07.05.2024

09:55

 

ПП „МЕЧ“

1

2

3

4

5

6

 

Антоанета Анатолиева Линкова

Вилимир Юлианов Митрев

Спас Стоянов  Кънев

Николай Любомиров  Павлов

Стефан Стоянов  Грънчаров

Ваньо  Николов  Найденов

 

Решение № -53 НС/07.05.2024

24-КЛ

07.05.2024

10:05

 

ПП Зелено движение

1

2

3

Костадин Стефанов Деянов

Веселин Георгиев Дургов

Красимира Лука Тодорова

Решение № -54 НС/07.05.2024

25-КЛ

07.05.2024

10:35

 

КП НИЕ ГРАЖДАНИТЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

Георги Иванов Янкулов 

Николай Делчев Георгиев

Иван Георгиев Вачев 

Димитър Николаев Димитров

Валентин Иванов Георгиев 

Георги Димитров Майоров

Иванка Борисова

Петко Илчев Петков  

Решение № -55 НС/07.05.2024

26-КЛ

07.05.2024

13:00

 

КП „ЛЕВИЦАТА!“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

Стойно Проданов Чачов

Боян Любомиров Дуранкев

Елена Георгиева  Костова-Петкова

Мария Ангелова Киркова-Гечева

Стоян Георгиев Палийски

Катерина Петрова Стойчева

Иван Борисов Вучев

Нина Илиева Змийчарова-Димова

Ангел  Минков Сираков

Николай Стоячов Търлев

Решение № -56 НС/07.05.2024

27-КЛ

07.05.2024

13:40

 

КП КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1

2

3

4

5

Любен Иванов Колев

Красимир Сотиров Сотиров

Красимир Кирилов Христов

Силвия Бойчева Златкова

Зоя Иванова Евтимова

Решение № -57 НС/07.05.2024

28-КЛ

07.05.2024

14:00

 

КП КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ивайло Валентинов Шотев

Василена Димитрова Загорска

Петър Христов Цикалов

Виктория Сергеева Вачева

Ивайло Ангелов Иванов

Никола Цветанов Голомеев

Александра Георгиева Станчева

Стоян Николов Самунев

Надежда Петьова Михайлова

Валери Йорданов Петракиев

Христо Иванов Дурев

Виктория Спасова Димитрова

Мартин Богомилов Пенов

Костадин Атанасов Шишков

Елица Александрова Джуренова-Радева

Христо  Петров Стефанов

Решение № -58 НС/07.05.2024

29-КЛ

07.05.2024

14:55

 

КП СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Борислав Владимиров Сертов

Асен Володев Дечев

Силвия Венцеславова Сиракова

Себастиян Благов Нонов

Златомир Спасов Николов

Николай Стоянов Шопов

Петя Тодорова Тоткова

Петър Василев Мечкаров

Петър Атанасов Георгиев

Антон Георгиев Манчев

Решение № -59 НС/07.05.2024

30-КЛ

07.05.2024

15:55

 

ПП ВЕЛИЧИЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

Йордан Атанасов Мицикулев

Николай Костадинов Николов

Христо Василев Янков

Лариса Борисова Савова

Вихрен Величков Илиев

Мария Желева Иванова

Лазарина Рангелова Павлова

Илия Луков Немски

Решение № -60 НС/07.05.2024

31-КЛ

07.05.2024

16:27

 

ПП ЕДИНЕНИЕ

1

2

3

4

Стоян Викторов Барев

Иванка Георгиева Атанасова

Мария Колева Гюлеметова

Мариан Ангелов Велев

Решение № -61 НС/07.05.2024

 
Loading...