hrana_det.jpg

Община Пазарджик подготвя наредба за дофинансиране на изхранването на деца в Детска млечна кухня

Инициатива на Община Пазарджик е дофинансиране на изхранването на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст в Детската млечна кухня. В момента едно дневно меню от първо, второ и трето за децата на тази възраст в действащите кухни на територията на община Пазарджик е на цена от 5-6 лева, което е непосилно за много родители. „Нашата цел е да финансираме изхранването на децата, така че дневният купон за първо, второ и трето ядене да стане на поносима цена, близка до 2 лева. Това ще подпомогне около 2 хиляди семейства“. Това съобщи кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Община Пазарджик вече работи върху нова наредба, която скоро ще бъде качена на интернет сайта на администрацията, след което ще бъде проведено обществено обсъждане и след като бъде гласувана от общинските съветниците,  ще се пристъпи към процедури по възлагане. „Надяваме се, че към 1 януари 2025 година ще можем да осигурим здравословно и разнообразно изхранване на децата в детска млечна кухня на достъпна за родителите и разумна цена“, посочи още кметът на Пазарджик .
Loading...